Землеустрій, кадастр і моніторинг земель

ISSN 2518-7325 (Online), ISSN 2306-1677 (Print)

Тематика журналу спрямована на розвиток фундаментальних та прикладних досліджень з економічних наук, посилення впливу економіки на вирішення правових, політичних, соціальних, екологічних та інших проблем розвитку суспільства, входження України в міжнародні економічні союзи.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

                      

               logo

                   


Зображення домашньої сторінки журналу