Вихід високоякісного насіння кукурудзи в залежності від густоти стояння рослинV. V. Bagatchenko

Анотація


Вивчаються питання оптимальної густоти стояння рослин батьківських форм кукурудзи як самозапилених ліній, так і простих міжлінійних гібридів на ділянках гібридизації, які впливають на показники врожайності та їх насіннєву продуктивність.

Дослідження проводилися протягом 2014–2017 рр. у Правобережному Лісостепу України в ТОВ «Агрофірма «Колос» Сквирського району, Київської області. Польові досліди включали варіанти з вивчення ефективності густоти стояння рослин батьківських форм кукурудзи: прості гібриди Ріст СВ, Рушник СВ, Річка С (75, 85 і 95 тис / га), самозапилені лінії УР 9 зС, УР 331 СВ, УР 12 зС (85, 95 і 105 тис / га).

Відзначається, що на формування врожаю, вологості зерна, маси 1000 зерен та показників виходу кондиційного насіння впливають густота стояння рослин, морфологічні ознаки батьківських форм та метеоумови, які складаються впродовж вегетаційного періоду.

Встановлено, що рекомендовані густоти стояння рослин сприяють утворенню вищої урожайності, низької збиральної вологості та підвищеному виходу кондиційного насіння.


Ключові слова


кукурудза, густота стояння рослин, батьківські форми, самозапилені лінії, гібриди, насіннєва продуктивність, вологість насіння, маса 1000 зерен, вихід кондиційного насіння, кліматичні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Baker tilly «Vyrobnytstvo kukurudzy v Ukraini: zrostannia vymahaie rozvytku» (2017) [Corn production in Ukraine: growth requires development] [in Ukrainian]. Available at : http://www.bakertilly.ua/news/id1294

Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn prydatnykh do poshyrennia v Ukraini (2016-2017 rr.) .) [State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine (2016-2017 gg.)] [in Ukrainian]

Tsykov, V. S. (2003). Kukuruza: tekhnolohyia, hybrydі, semena. [Corn: technology, hybrids, seeds]. Dnepropetrovsk: Yz-vo Zoria, 296.

Veretenykov, H. V. (1996). Hustota stoianyia rastenyi y semennaia produktyvnost rodytelskykh form. [Density of plant standing and seed productivity of parental forms]. Kukuruza y sorho, 4. 15-16. [in Russian]

Yakunin, O. P. (2011). Volohozabezpechenist ta vrozhainist hibrydiv kukurudzy kharchovoi zalezhno vid hustoty stoiannia roslyn. [Moisture and productivity of maize hybrids of food depending on the density of plants standing] Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony, 1, 42-46. [in Ukrainian]

Kosarskyi, V. Yu. (2010). Vplyv hustoty roslyn na vrozhainist zerna kukurudzy. [Influence of plant density on grain yield of corn]. Ahronom, 3, 70-72 [in Ukrainian]

Tarasov, O. V. (1974). Kukurudza v Stepu Ukrainy. [Corn in the Steppe of Ukraine]. Donetsk: Donbas, 124 [in Ukrainian]

Lavrynenko, Yu. O., Vozhehova, R. A. (2011). Kukurudza na zroshuvanykh zemliakh pivdnia Ukrainy: monohrafiia. [Corn on irrigated lands of southern Ukraine]. Kherson: Ailant, 468. [in Ukrainian]


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.