Вплив строків сівби на надходження продукції кукурудзи цукрової (Zea Mays L. SSP. Saccharata Sturt.) в умовах Лісостепу УкраїниV. B. Kutovenko, N. P. Kostenko, A. I. Kuzenko

Анотація


Вирощування кукурудзи цукрової у зоні Лісостепу для використання у відвареному вигляді та для переробної промисловості набуває все більшого значення. Одним із методів безперервного забезпечення населення продукцією і переробну промисловість сировиною є зміна строків сівби насіння.

Метою дослідження було проаналізувати закономірності проходження фенологічних фаз росту й розвитку рослин, дослідити біометричні показники гібридів кукурудзи цукрової за різних строків сівби насіння.

У процесі дослідження було застосовано польовий, лабораторний, статистичний методи. Дослідження проводились у 2017–2018 рр. на дерново-середньо опідзолених ґрунтах північної частини Лісостепу України в НДП «Плодоовочевий сад» Національного університету біоресурсів і природокористування України на колекційній ділянці кафедри овочівництва. В дослідженнях вивчалися гібриди іноземної селекції – Спіріт F1, Оверленд F1, Світстар F1 та строки сівби.

Насіння висівали протягом травня через 8 діб з міжряддям 70 см. Густoта стoяння рoслин станoвила 50 тис / га. Результатами досліджень встановлено, що за сівби насіння на початку травня технічна стиглість у гібридів наставала через 73-82 доби, а в останню декаду травня – через 66-78 діб. Вегетаційний період у пізніші строки сівби скорочувався на 5-7 діб відповідно до гібриду. Між тривалістю вегетаційного періоду та тривалістю міжфазних періодів встановлена пряма залежність - «сходи – цвітіння волотей» - r = 0,66 та «сходи – цвітіння початків» r = 0,79 відповідно.


Ключові слова


кукурудза цукрова, гібрид, рослини, строки сівби біометричні показники, початки

Повний текст:

PDF

Посилання


Didukh, N. O. (2012). Minlyvistʹ morfolohichnykh oznak sortiv i hibrydiv kukurudzy tsukrovoyi v umovakh livoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny [The variability of morphological characteristics of varieties and hybrids of sweet corn in the conditions of the left-bank forest-steppe of Ukraine]. Visnyk KHNAU, №2, 156-160.

Dospekhov, B. A. (1975). Metodika polevogo opyta [Methodology of field experience]. Moscow: Кolos, 183.

Kutovenko, V. B, Vlashchenko, R. V. (2018). Economic evaluation of sweet corn hybrids in the conditions of the forest-steppe of Ukraine. Climate change and agriculture. Challenges for agrarian science and education: materials of an international scientific and practical. Conference with the participation of FAO. (Kyiv), 434-436.

Lykhovyd, P. V (2015). Tekhnolohyya vyrashchyvanyya kukuruzy sakharnoy na polyvnykh zemlyakh [Technology of growing sweet corn on irrigated lands]. «Warszawa: Dia-mond trading tour», 52 .

Bondarenko, H. L., &Yakovenko, K. I. (Eds.). (2001). Metodyka doslidnoispravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methods of conducting experiments in vegetable and melon growing]. (3rded., rev.). Kharkiv: Osnova, 369

Yanchuk, A. V. (2007) Sortovyvchennya kukurudzy tsukrovoyi (Zea mays L. ssp. saccharata Sturt.) v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny. [Variety study of Maize sugar (Zea mays L. ssp. Saccharata Sturt.) in the conditions of the Right bank Forest-steppe of Ukraine]. Plant Varieties Studying and Protection, 6, 79–88.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.