Історія журналу

Електронне наукове фахове видання «Біоресурси і природокористування» засновано в 2009 році і виходить 3 рази на рік.

Тематичні рубрики:

1. Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Хімія.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Журнал входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Журнал входить до Переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Редакційна колегія наукового журналу «Біоресурси і природокористування»

Ніколаєнко Станіслав Миколайович , доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (відповідальний редактор);

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович , доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України (заступник відповідального редактора);

Кирилюк Вікторія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник  (відповідальний секретар);

Антрапцева Надія Михайлівна, доктор хімічних наук, професор;

Балаєв Анатолій Джалілович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Броварський Валерій Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Булигін Сергій Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Василишин Роман Дмитрович,  доктор сільськогосподарських наук, доцент;

Васілєвскі Мирослав, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор (за згодою);

Войтюк Валерій дмитрович, доктор технічних наук, професор;

Гетя Андрій Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Гіоргадзе Анатолій Анзорійович, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Гірс Олександр Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Голуб Геннадій Анатолійович, доктор технічних наук, професор;

Горєлов Олександр Михайлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (за згодою);

Горска Елена, доктор технічних наук, професор;

Григорюк Іван Панасович, член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор;

Грищенко Вікторія Анатоліївна, доктор ветеринарних наук, професор;

Гудков Ігор Миколайович, академік НААН України, доктор біологічних наук, професор;

Даміан Аурел, PhD, професор (за згодою);

Демидась Григорій Ілліч, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Духницький Володимир Богданович, доктор ветеринарних наук, професор;

Евіч Петр, доктор технічних наук, професор (за згодою);

Євтушенко Микола Юрійович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор;

Єнчу Валерій Захарович, доктор ветеринарно-медичних наук, професор (за згодою);

Забалуєв Віктор Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Запорожець Ольга Антонівна, доктор хімічних наук, професор (за згодою);

Іллек Йозеф, PhD, професор (за згодою);

Кайсин Лариса Григорівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент (за згодою);

Каленська Світлана Михайлівна, член-кор. НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Кашпаров Валерій Олександрович, доктор біологічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор;

Кирик Микола Миколайович, академік НААН, доктор біологічних наук, професор;

Ковалевський Сергій Борисович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Коваль Валерій Вікторович, доктор технічних наук, професор;

Ковальчук Іван Платонович, доктор географічних наук, професор;

Козирський Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор;

Колесніченко Олена Валеріївна, доктор біологічних наук, професор;

Комісаренко Сергій Васильович, академік НАН України та АМН України, доктор біологічних наук, професор;

Копілевич Володимир Абрамович, доктор хімічних наук, професор;

Кривенок Микола Якович, доктор сільськогосподарських наук, доцент (за згодою);

Лавренко Володимир Олексійович, доктор хімічних наук, професор (за згодою);

Лакида Петро Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН;

Лисенко Віталій Пилипович, доктор технічних наук, професор;

Макаренко Наталія Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Максін Віктор Іванович, доктор хімічних наук, професор;

Манк Валерій Веніамінович, доктор хімічних наук, професор (за згодою);

Мельник Олег Петрович, доктор ветеринарних наук, професор;

Миклуш Степан Іванович,  доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Ніцпонь Якуб, доктор ветеринарних наук, професор (за згодою);

Олексійченко Надія Олександрівна, доктор сільськогосподарських наук професор;

Отченашко Володимир Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент;

Пастернак Володимир Петрович,  доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Пасторек Зденек, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Пінчевська Олена Олексіївна, доктор технічних наук, професор;

Садомов Микола Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Сахацький Микола Іванович, академік НААН України, доктор біологічних наук, професор;

Слободяник Микола Семенович, член-кореспондент  НАН України, доктор хімічних наук, професор (за згодою);

Сорока Наталія Михайлівна, доктор ветеринарних наук, професор;

Стародуб Микола Федорович, доктор біологічних наук, професор;

Сухомлин Марина Михайлівна, доктор біологічних наук, професор (за згодою);

Танчик Семен Петрович, член-кореспондент НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Томчук Віктор Анатолійович, доктор ветеринарних наук професор;

Угнівенко Анатолій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Цвіліховський Микола Іванович, академік НААН України, доктор біологічних наук, професор;

Чаусов Микола Георгійович, доктор технічних наук, професор;

Чернявська-П'янтковська Єва, Dr. hab., професор ( за згодою);

Чумаченко Володимир Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор (за згодою);

Швиденко Анатолій Зіновійович, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Щепаченко Дмитро Генадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою);

Яворовський Петро Петрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Якубенко Борис Євдокимович, доктор біологічних наук, професор;

Яценко Іван Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор (за згодою).