Том 10, № 5-6 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2018.05

Зміст

Біологія

M.Y. Pikovskyi, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk, O. O. Serediuk
O. Pareniuk, I. Davudova
PDF
T. N. Sereda, O. E. Usov, V. A. Zhezherya, O. I. Tsybulskiy, S. V. Batoh
PDF
M. V. Bilkei, M. V. Kryvtsova
PDF
I.V. Shvets
PDF
Ye. V. Syvoded, M. M. Kyryk, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk
PDF

Біотехнологія

M. M. Mushtruk
PDF
N. Omelchenko, G. Dronik
PDF
L. V. Bal’-Prylypko, M. S. Nikolayenko
PDF

Екологія

O. Pareniuk, I. Simutin, D. Samofalova
PDF
I. Rubezhniak, А. Palamarchuk, V. Chaika
PDF
V. A. Katsan, A. I. Potopalsky
PDF
I. S. Kuzmenko, N. A. Makarenko
PDF

Хімія

O. D. Kochkodan, V. I. Maksin, N. M. Antraptseva, T. S. Semenenko
PDF

Агрономія

O. Y. Markovska, M. Y. Pikovskyi, O. O. Nikishov
V. Bondar, N. Makarenko
PDF
O. A. Tsyuk, L. V. Tsentylo, V. I. Melnyk
PDF

Лісівництво

V. Myroniuk, A. Bilous, P. Diachuk, K. Fedyna
PDF
I. I. Vakulуk, O. Yu. Balalaieva
PDF

Тваринництво

I. V. Hnoievyi, R. U. Batyr, T. S. Voitenko
PDF

Ветеринарія

V. Klymchuk
PDF
O. Fedets, I. Kurlyak, O. Zayats
PDF
O. A. Dubova, D. V. Feshchenko, O. A. Zgozinska, A. A. Dubovyi
PDF
R. V. Biloshytskyy
PDF
K. C. Miagka, S. A. Tkachuk, I. S. Akateva
M. D. Kucheruk, D.A. Zasekin, L. N. Vygovskaya, V.A. Ushkalov
PDF

Техніка

N. V. Arnauta, R. R. Roman
К. Priiadka
PDF
V. М. Zubko, V. I. Melnyk, А. М. Protsenko, Y. О. Komisar
PDF

Огляд

M. V. Kalinchyk, S. M. Kalinchyk, I. M. Alieksieienko
PDF