Том 10, № 5-6 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio2018.05

Зміст

Зміст

Зміст
5-6 2018
PDF

Біологія

M.Y. Pikovskyi, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk, O. O. Serediuk
5-10
O. Pareniuk, I. Davudova
PDF
11-15
T. N. Sereda, O. E. Usov, V. A. Zhezherya, O. I. Tsybulskiy, S. V. Batoh
PDF
16-23
M. V. Bilkei, M. V. Kryvtsova
PDF
24-37
I.V. Shvets
PDF
38-44
Ye. V. Syvoded, M. M. Kyryk, O. V. Kolesnichenko, V. I. Melnyk
PDF
45-51

Біотехнологія

M. M. Mushtruk
PDF
53-61
N. Omelchenko, G. Dronik
PDF
62-67
L. V. Bal’-Prylypko, M. S. Nikolayenko
PDF
68-76

Екологія

O. Pareniuk, I. Simutin, D. Samofalova
PDF
77-81
I. Rubezhniak, А. Palamarchuk, V. Chaika
PDF
82-87
V. A. Katsan, A. I. Potopalsky
PDF
88-102
I. S. Kuzmenko, N. A. Makarenko
PDF
103-112

Хімія

O. D. Kochkodan, V. I. Maksin, N. M. Antraptseva, T. S. Semenenko
PDF
113-121

Агрономія

O. Y. Markovska, M. Y. Pikovskyi, O. O. Nikishov
122-128
V. Bondar, N. Makarenko
PDF
129-138
O. A. Tsyuk, L. V. Tsentylo, V. I. Melnyk
PDF
139-145

Лісівництво

V. Myroniuk, A. Bilous, P. Diachuk, K. Fedyna
PDF
146-155
I. I. Vakulуk, O. Yu. Balalaieva
PDF
156-162

Тваринництво

I. V. Hnoievyi, R. U. Batyr, T. S. Voitenko
PDF
163-179

Ветеринарія

V. Klymchuk
PDF
170-175
O. Fedets, I. Kurlyak, O. Zayats
PDF
176-181
O. A. Dubova, D. V. Feshchenko, O. A. Zgozinska, A. A. Dubovyi
PDF
182-188
R. V. Biloshytskyy
PDF
189-197
K. C. Miagka, S. A. Tkachuk, I. S. Akateva
198-204
M. D. Kucheruk, D.A. Zasekin, L. N. Vygovskaya, V.A. Ushkalov
PDF
205-216

Техніка

N. V. Arnauta, R. R. Roman
217-222
К. Priiadka
PDF
223-228
V. М. Zubko, V. I. Melnyk, А. М. Protsenko, Y. О. Komisar
PDF
229-234

Огляд

M. V. Kalinchyk, S. M. Kalinchyk, I. M. Alieksieienko
PDF
235-243