Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації»

ISSN 2706-8390 (Online), ISSN 2706-8382 (Print)

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія" перейменовано в науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації»

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23984-13824ПР від 19.06.2019

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б"

 Галузь наук: Біологічні

Спеціальність: 091 - біологія

                         101 - екологія

                          162 - біотехнології та біоінженерія

                         202 - захист і карантин рослин

Рік заснування: 2010

Тематика: Висвітлення наукових досліджень з біології, біотехнології та екології.

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

Ulrichsweb       AGRIS

 Google Scholar       EBSCO  

logoMIAR      BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE

                                         

                                                  

Головною метою журналу є сприяння розвитку біології, біотехнології та екології. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру.


Зображення домашньої сторінки журналу