№ 193 (2013)

частина 1 (англ)

Зміст

Статті

J. Dyachenko, O. Sidorenko
V. Oleshko
R. Mamonova
L. Pasichnyk, L. Butsenko, K. Dvorak
N.A. MAKARENKO, V.I. BONDAR
І. Shvets
N. P. Stepanenko
V. Krasovski
І. Antipov, K. Grynchuk, M. Мelnychuk
O. Leshchenko
M. Kyryk, Y. Taranukho, O. Dyachenko
M. Parii, S. Sytnik, D. Zhukov's
S. Kramaryov, M. Kosolap
І. Gudkov, V. Illienko, A. Rusavska, О. Pareniuk, М.P. Zhuravel
N. Lesovoy
M. Prichepa
W. Sobczyk, A. Kowalska, O. Nagorniuk, O. Riabushenko
I. Kurbatova, V. Tsedyk, N. Svyrydenko
Y.І. Lesniak, L.I. Kalakaylo, V.G. Spiridonov, M.D. Melnichuk