№ 5(75) (2018)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

N. K. Hoivanovych, H. L. Antonyak, H. M. Kossak
PDF
O. S. Malyshevska
PDF
A. M. Pryshchepa
PDF
T. V. Sklyar, К. V. Lavrentieva, M. V. Kolokolova, V. Y. Chornobai
PDF
V.V. Pryimak
PDF
Ye. V. Syvoded, M. M. Kyryk, O. I. Kytayev, V. A. Krivoshapka, S. M. Hrysiuk, V. M. Pelekhatyy
PDF
Y. A. Khoma, N. K. Kutsokon, N. M. Rashydov, V. M. Pavlisky, O. V. Nesterenko
PDF

Агрономія

G. M. Zabolotnyi, O. I. Tsyhanska, V. I. Tsyhanskyi
PDF
S. G. Hablak, Y. A. Abdullaieva
PDF
O. S. Gorash, V. M. Sendetsky
PDF
A. M. Bunchak
PDF
G. V. Pantsireva, I. I. Palamarchuk, H. V. Lytvyniuk
PDF
A. V. Pirych, N. V. Bulavka, H. M. Kovalyshyna, O. L. Dergachev, O.V. Gumenyk
PDF
I. V. Gnap
PDF
O. L. Rudik
PDF
T. Gnatiuk
PDF
А. Fokin, V. Sakhnenko, D. Sakhnenko
PDF
M. Dolya, A. Fokin, T. Varchenko, S. Moroz
PDF
L.M. Puzic, L.A. Gayova
PDF
L.V. Tsentilo, O. A. Tsyuk
PDF
A. M. Kovalenko, Y. P. Kiriyak
PDF
V. Yo. Stefaniuk
PDF
V. I. Pichura, P. M. Scripchuk, L. O. Potravka, D. S. Breus
PDF
M. Grabovskyi, Yu. Fedoruk, L. Pravdiva, T. Grabovska
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

O. M. Bobrytska, K. D. Ugai, V. I. Karpovsky
PDF
K. S. Myagka, S. A. Tkachuk
PDF

Техніка та енергетика АПК

І. P. Chumachenko, O. M. Mamenko, V. I. Gritsajenko, S. V. Gritsаjenko
PDF