№ 3(85) (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.03

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

A.S. Fedorko, O.O. Danchenko, O.V. Yakoviichuk
PDF
Y. V. Nikolenko
PDF
К.P. Kukol, N.A. Vorobey, S.Ya. Kots
PDF
A. A. Miniaylo, N. V. Miniaylo, V. M. Chayka
PDF

Агрономія

N.V. Telekalo, V.V. Melnyk
PDF
O. Strygun, Yu. Liaska
PDF
N. A. Pasichnyk, V. P. Lysenko, A. V. Bykin, O. O. Opryshko
PDF
T. Yu. Marchenko, Yu.O. Lavrynenko, А.В. Tishchenko, P.P. Zabara
PDF
V.A. Mazur, H.V. Pantsyreva, Y.M. Kopytchuk
PDF
O. A. Tsyuk
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

I. S. Levchenko, O. I. Liubenko
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

A. V. Plotnitska, T .A. Tkachenko, L I. Kalakailo, V. D. Ischenko, V. V. Tkachenko, Ya.A Ishchenko, V. O. Ushkalov, L. M. Ischenko
PDF
V.A. Levytska, A.B. Mushynskyi, A.V. Berezovskyi, N.V. Tymoshenko
PDF
G.V. Kozlovs`ka, V.G. Skibitsky, B.V. Borisevich, V.G. Spiridonov
PDF