Наукові доповіді НУБіП України

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б",

                                                             Наказ № 886 від 02.07.2020, Категорія "Б"

 Галузь наук: Біологічні, Сільськогосподарські, Ветеринарні, Технічні

Спеціальність: 091 - біологія

                         101 - екологія

                         131 - прикладна механіка 

                         133 - галузеве машинобудування

                         162 - біотехнології та біоінженерія

                         201 - агрономія

                         204 - технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

                         205 - лісове господарство

                         206 - садово-паркове господарство

                         211 - ветеринарна медицина

                         212 - втеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Тематика: генетика, біологія, біотехнологія; природничі науки; агрономія; землеробство, рослинництво, ґрунтознавство, агрохімія, селекція, плодоовочівництво, післязбиральна доробка, зберігання та переробка продукції рослинництва технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; ветеринарна медицина; якість і безпека сільськогосподарської продукції; переробка та зберігання продукції; лісівництво і декоративне садівництво; механізація, електрифікація та автоматизація АПК

Рік заснування: 2005

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  6 разів на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

UlrichswebВ  В В В Erihplus

Google ScholarВ  В  В  В В BASE - Bielefeld Academich Search Engine BASE

В  В  В  В  В В logoMIARВ  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В В AGRISВ  В 

В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В В ResearchBibВ  В  В  В  В  В