Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).Редакційна колегія

1. Ніколаєнко Станіслав Миколайович (відповідальний редактор), доктор педагогічних наук, професор,член-кореспондент НАПН України, НУБіП України;

2. Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (заступник відповідального редактора), доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, НУБіП України;

3. Діброва Анатолій Дмитрович (заступник відповідального редактора), доктор економічних наук, професор, НУБіП України;

4.Кирилюк Вікторія Іванівна (відповідальний секретар), кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник, НУБіП України;

5.Герасименко Наталія Анатоліївна (заступник відповідального секретаря), кандидат економічних наук, доцент, НУБіП України;

6.Белік Петр, доктор економічних наук, професор (за згодою);

7.Галушко Валерій Павлович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України;

8.Голеб’євський Ярослав, доктор економічних наук, професор (за згодою);

9.Горьовий Василь Павлович, доктор економічних наук, професор, НУБіП України;

10.Жмія Януш, доктор економічних наук, професор (за згодою);

11.Збарський Василь Кузьмич, доктор економічних наук, професор, НУБіП України;

12.Ільчук Микола Максимович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України;

13.Кваша Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України;

14.Клепацький Богдан, доктор економічних наук, професор (за згодою);

15. Ларіна Ярослава Степанівна, доктор економічних наук, професор, НУБіП України;

16. Мартин Андрій Генадійович, доктор економічних наук, доцент, НУБіП України;

17.Михайлова Любов Іванівна, доктор економічних наук, професор (за згодою);

18.Онегіна Вікторія Михайлівна, доктор економічних наук, професор (за згодою);

19.Савчук Василь Кирилович, доктор економічних наук, професор, НУБіП України;

20.Скидан Олег Васильович, доктор економічних наук, професор (за згодою);

21.Скляров Ігорь Юрійович, доктор економічних наук, професор (за згодою);

22.Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, НУБіП України;

23.Терещенко Віктор Кирилович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України;

24.Худолій Любов Михайлівна, доктор економічних наук, професор, НУБіП України;

25.Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

 

Затверджено Вченою радою від 27.03.2015 р. протокол № 8

НАКАЗ №537 від 6.05.2015 р.

Відповідальний секретар – Герасименко Наталія Анатоліївна

Тел.: (098)551-26-20

E-mail: natali_gerasimenko@ukr.net

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 2-3 рази на рік.