Продуктивність праці в аграрному секторі економіки України – основний чинник його розвиткуM. M. Ilchuk, I. A. Konoval, M. I. Dmytruk

Анотація


Розглянуто теоретичні та практичні аспекти визначення економічного змісту і методів вимірювання продуктивності праці. Досліджено методичні підходи до визначення місця України у рейтингу країн за рівнем продуктивності праці. Встановлено, що, за даними Світового банку, в Україні рівень продуктивності праці в економіці у 5 разів нижчий, порівняно з країнами ЄС (28). Здійснено порівняльний аналіз досягнутого рівня продуктивності праці за видами економічної діяльності. Встановлено, що впродовж 2012–2016 років найстабільніші темпи зростання продуктивності праці за видами економічної діяльності демонстрували сільське, лісове та рибне господарство, операції з нерухомим майном, професійна, наукова й технічна діяльність.

Проаналізовано стан продуктивності праці в сільському господарстві за категоріями товаровиробників та галузями рослинництва і тваринництва. Розрахунки свідчать, що у сільському господарстві продуктивність праці є досить низькою за рахунок її низького рівня у господарствах населення. Продуктивність праці на сільськогосподарських підприємствах досягає її рівня у промисловості. Проаналізовано тенденції у співвідношенні темпів зростання продуктивності праці та оплати праці на сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовано необхідність підвищення продуктивності праці в аграрному секторі економіки як джерела зростання національного доходу та чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Ключові слова: сільське господарство, виробничі ресурси, ефективність, продуктивність праці, валова продукція, валова додана вартість, конкурентоспроможність економіки


Повний текст:

PDF

Посилання


Bohynia, D. P., Shevchenko, A. F. (2008). Efektyvnist pratsi v rynkovii ekonomitsi [Effectiveness of labour in the market economy]. Ukraine: aspects of labour, 4, 3–6.

Vitvitskyi, V. V., Bezhenar, I. M. (2016). Teoretychni aspekty vyznachennia produktyvnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Theoretical aspects of definition of productivity of agrarian enterprises]. Economika APK, 7, 26–34.

Horkavyi, V. K. (2006). Informatsiino-analitychni aspekty upravlinnia produktyvnistiu ahrarnoi pratsi [Information-analytical aspects of management of productivity of agrarian labour]. Visnyk KHNAU, 7, 7–18.

State Statistics Service of Ukraine. From www.ukrstat.gov.ua.

Diiesperov, V. S. (2016). Ekonomika silskohospodarskoi pratsi [Economy of agricultural labour]. Economika APK, 6, 110–117.

Prokopenko, K. O. (2012). Metodolohichni aspekty otsinky produktyvnosti pratsi u silskomu hospodarstvi [Methodological aspects of the assessment of labour productivity in agriculture]. Statistics of Ukraine, 3, 14–20.

Temporary methodical recommendations for calculating labour productivity in the economy in general and by types of economic activity; approved by the Order of the Ministry of Economy of Ukraine dated December 26, 2008 No. 916. From http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=38738

Ilchuk, M. M., Konoval, I. A., Radko, V. I., Yevtushenko, V. D. (2017). Competitiveness of cattle breeding products increase. Vienna, Austria: “East West”, 294.

Key Indicators of the Labour Market (KILM): 2001–2002. (2002). Geneva: International Labour Organisation, 622.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.