№ 284 (2018)

Зміст

Статті

284 2018
PDF
3-6
M. M. Ilchuk, I. A. Konoval, M. I. Dmytruk
PDF
7-16
L. Berezovska
PDF
17-23
N. O. Mosiichuk
PDF
24-33
S. S. Shepeliev
PDF
33-39
Mohammad Ahmad Saleh Alnaimat
40-57
V. Smachilo, I. Bogiday
PDF
57-66
А. R. Balitska
PDF
66-76
А. V. Voytyuk
PDF
77-92
А. Kyrychenko
PDF
92-97
O. Kostyuk, Y. Kostyuk
PDF
97-104
A. Kravchenko
PDF
104-109
Ye. Milovanov
PDF
109-118
V. Savchenko
PDF
119-129
E. Kireitseva, O. Zhylin
PDF
129-137
M. Dmytruk
PDF
137-145
V. Galushko, O. Kovtun
PDF
145-153
E. Kalyga, N. Kuzyk
PDF
153-165
O. G. Makarchuk, J. Skudlarski
165-171
R. M. Mamchur
PDF
171-182
V. Artych
PDF
182-189
O. Labenko
PDF
189-203
N. Vdovenko, N. Varshavska, M. Pavlenko
PDF
204-211
O. Barylovych
PDF
211-218
Mahtab Jafari
218-236
L. A. Hunko, I. G. Kolhanova
237-242
O. Symonenko
PDF
242-247
M. Klymenko, O. Labenko
248-258
I. Kudinova, T. Golovanova
PDF
258-263
M. Cimermanis, O. Lokutova, L. Siliņa
264-269
S. Johnson, T. Kalna-Dubinyuk
269-276
P. Suk
PDF
276-283
O. Kustovska, V. Babenko
PDF
283-288
I. A. Gorgo
PDF
288-298