Аналітичний огляд реформування системи державного управління якістю продуктів харчування та захисту споживачів в УкраїніV. Smachilo, I. Bogiday

Анотація


Висвітлено питання проведення реформи у сфері забезпечення якості та безпечності продуктів харчування й продовольчої сировини, розглянуто досвід зарубіжних країн. Визначено, що створення Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів дало змогу оптимізувати роботу підлеглих підрозділів та уникнути дублювання їх функцій. Проаналізовано основні законодавчі документи, що регулюють трансформаційні процеси в сільськогосподарській галузі України, визначено основні напрями змін. Зазначено, що оновлення нормативно-правових актів України забезпечить гармонізацію з міжнародними стандартами якості та дозволить перенести відповідальність за контроль якості кінцевої продукції з боку держави на операторів ринку.

Ключові слова: якість продуктів харчування, державне управління, контроль, реформування, законодавча база, сертифікація


Повний текст:

PDF

Посилання


Zhurakovska L. A. Zabezpechennia yakosti ta bezpechnosti silskohospodarskoi produktsii ta produktiv kharchuvannia v Ukraini [Providing quality and safety of agricultural products and food products in Ukraine / L. А. Zhurakovskaya]. Available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsnau_2013_1_43.

Tsili staloho rozvytku 2016-2030 [Sustainable Development Goals 2016-2030]. Available at : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.

Law of Ukraine "On basic principles and requirements for the safety and quality of food products". Available at : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/771/97.

Decree of the President of Ukraine dated January 12, 2015, No. 5/2015 «On the Strategy of Sustainable Development” Ukraine-2020». Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2042-19.

Reforma silskoho hospodarstva [Agriculture reform]. Available at : http://reforms.in.ua/ua/reforms/reforma-silskogo-gospodarstva#passport.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 16, 2015 №1092 "On the formation of territorial bodies of the State Service for Food Safety and Consumer Protection". Available at : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1092-2015-%D0%BF/paran12#n12.

The State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection. Available at : http://www.consumer.gov.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.