Результативна система управління стратегічним розвитком підприємствO. D. Gudzynskiy, S. M. Sudomyr

Анотація


У статті обґрунтовується комплексний підхід до фор- мування результативної системи управління стратегічним розвитком підприємств. Визначено критерії оцінки результативності в залеж- ності від цілей організації. Дано авторське бачення поняття «резуль- тативне управління», як динамічну здатність соціально-економічних систем що розвиваються та менеджменту, формувати потенційні можливості, передумови стратегічно-інноваційного, конкуренто- спроможного, антикризового, ресурсного, інституціонального, інтелек- туального, стійкого та іншого спрямування в органічній їх єдності як системної цілісності для забезпечення досягндення загальносистемних цілей, шляхом реалізації створених потенційних можливостей в різно- направлених векторах дій згідно з обраними сегментами ринку, спрямо- ваної на: вдиконання зобов’язань перед суб’єктами за інтересами; динамічну конкурентоспроможність; рівень і якість життя працівників організації та населення як суб’єктів попиту стратегічної зони господарювання. Сформований методологічний інструментарій оцінки рівня його проектної обґрунтованості, дано методику визначення синергетичного ефекту та рівня результативності в умовах страте- гічного розвитку.

Ключові слова: результативність, управління, система, стра- тегія, розвиток, підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezivskyi P. S. (1998) Efektyvnist vyrobnytstva i formuvannia rynku produktsii skotarstva v Karpatskomu rehioni. Lviv: Ukrainski tekhnolohii, 256.

Hudzynskyi O.D., Sudomyr S. M., Hurenko T. O. (2017) Teoretyko- metodolohichni zasady rezultatyvnoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv. K.: TsP

«Komprynt», 404.

Sudomyr S. M. (2015) Formuvannia systemy upravlinnia rozvytkom silskohospodarskykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia. K.: TsP «Komprynt», 483.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.