Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективиD.O. Kyryliuk, O.F. Kyryliuk, Y.V. Klymenko

Анотація


В статті проведено оцінку сучасного стану регулювання зов- нішньоекономічної діяльності в Україні. Визначено, що інтеграційні процеси в світі стали одним із вагомих чинників, що визначають розви- ток світової економіки. Практичне включення країни в світовий торгі- вельний простір відбувається завдяки економічному співробітництву, ключову роль в якому відіграє зовнішньоекономічна діяльність. В Україні державна зовнішньоекономічна політика здійснюється на основі поєд- нання економічних (митно-тарифних) і адміністративних (нетарифних) методів регулювання ЗЕД. Встановлено, що діяльність агропромисло- вого комплексу країни за рівним розвитку відстає від передових країн світу та ЄС. Основні проблеми цього криються в недостатній конку- рентоспроможності продукції та її невідповідності міжнародним стан- дартам якості й безпеки, домінуванні в структурі експорту продукції з низьким рівнем переробки. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі товарами сільського господарства, встановлено, що найбільшу частку в структурі експорту аграрного сектора становить продукція рослин- ництва, основними експортними категоріями є соняшникова олія, кукурудза, ячмінь, соя, натуральний мед, пшениця та жито. В стуркту- рі еспорту тваринницької продукції переважає продукція птахівництва. Обгрунтовано основні сфери та напрями вдосконалення державного регулювання ЗЕД в аграрній сфері.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання, експорт, тарифні та нетарифні способи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Food and agriculture data. FAOSTAT(2018).DOI: http://faostat.fao.org

Trade Map, List of exporters for the selected product. (2018) DOI: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

Grebelnyk O. (2013) Basics of foreign economic activity. Kyiv, Centr uchbovoi literatury

Dibrova A. (2011) Government regulations if agriculture. Kyiv, Format

Zhemoyda O. (2013) Government regulations in agriculture: course book. Kyiv, National academy of government management

Mazurok P. (2010) Current view on non-tariff problems regulations in international trade. DOI: http://www.info-pressa.com/article-563.html

Ministry of agrarian policy and food. (2018) DOI: http://minagro.gov.ua

State statistical service of Ukraine. (2018) DOI: http://www.ukrstat.gov.ua

Prokopenko K., Shubravska O. (2011) Development of agrarian market in Ukraine in context of innovative factors. Kyiv, Ekonomika I prognozuvannya


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.