Оцінка ефективності стратегічного управління макроекономічними процесамиY. I. Myskin

Анотація


Вітчизняна практика контролю якості стратегічного управління макроекономічними процесами свідчить про актуальну потребу в обґрунтуванні дієвого підходу до оцінки ефективності стратегічного менеджменту. Виходячи з цього, метою статті обрано визначення критерію оцінки ефективності стратегічного менеджменту макро­економічними процесами та обґрунтування, на основі експерименту, достовірності відображення ним якості управлінської діяльності. Для цього використані методи експерименту та моделювання.

Осмислення двох базових теорій інформаційно-аналітичного забез­печення стратегічного управління (системи збалансованих показників та загальної теорії управління) з урахуванням специфіки управління макроекономічними процесами (його суб’єктами є люди, які часто знаходяться на виборних посадах і не мають профільної управлінської освіти) дозволяє обґрунтовувати доцільність застосування загальної теорії управління в процесі інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту макроекономічних процесів. Для оцінки ефективності останнього обґрунтовано використання інтегрованого показника якості управління та запропоновано методику його розрахунку.

За результатами експерименту з використанням методу моделювання доведено, що інтегрований показник якості управління достовірно відображає фактичний стан ефективності стратегічного менеджменту макроекономічних процесів.

У подальших дослідженнях вбачається за доцільне апробація розробленого показника оцінки ефективності стратегічного управління макроекономічними процесами на практиці.

Ключові слова: ефективність, макроекономічні процеси, управ­ління, оцінка ефективності стратегічного управління; страте­гічний менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Hovorushko, T. A., & Klymash N. I. (2013). Upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv na osnovi vartisno-oriientovanoho pidkhodu [Upravlinnia tõhusnistiu diialnosti pidpryiemstv na osnovi vartisno-oriientovanoho pidkhodu]. Kyiv : Lohos [in Ukrainian].

Zakharkin, O. O. (2015). Vartisno-oriientovane upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv: metodolohichni zasady, svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Cost-oriented management of innovative activity of enterprises: methodological principles, world and domestic experience]. Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet [in Ukrainian].

Kasianova, N. V. (2008). Otsinka efektyvnosti stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Evaluating the effectiveness of strategic enterprise management]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 628, 534–539 [in Ukrainian].

Koval, Z. O. (2011). Otsiniuvannia efektyvnosti vartisno-oriientovanoho upravlinnia pidpryiemstvom v ekosystemi innovatsii [Estimation of efficiency of the value-oriented enterprise management in the ecosystem of innovations]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 714, 348357 [in Ukrainian].

Kostenko, O.M., Myskin, Yu.I., Kraievskyi, V.M. & Savchuk, V.K. (Ed.) (2013). Upravlinnia efektyvnistiu silskohospodarskoho vyrobnytstva: informatsiino-analitychnyi aspekt [Management of the efficiency of agricultural production: information and analytical aspect]. Kyiv : vydavnytstvo «Vik Prynt» [in Ukrainian].

Mozenkov, O. V. (2008). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom pidpryiemstv : metodolohiia, instrumentarii, orhanizatsiia [Management of strategic development of enterprises: methodology, tools, organization]. Kharkiv : Odissei [in Ukrainian].

Momot, T.V. (2006). Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Cost-oriented corporate governance: from theory to practical implementation]. Kharkiv : KNAMH [in Ukrainian].

Ostrovska, H. Y. (2008). Upravlinnia vartistiu: suchasni instrumenty otsinky korporatyvnoi efektyvnosti [Cost Management: Modern tools for evaluating corporate effectiveness]. The world of finance, 3 (16), 106-117 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.