Програмування в системі управління виробництвом продукції льонарстваA. V. Chukhleb

Анотація


Для Полісся України льон-довгунець – основна технічна культура комплексного використання. З льону отримують три цінних види продукції – волокно, насіння та кострицю, які мають широкий спектр використання та насичення ринку сировиною і товарами народного споживання. Проте упродовж останніх десятиріч виробництво продукції льонарства різко зменшилося.

Розглядаючи особливості льонарства, встановлено, що необхідно виходити з такої методологічної позиції, як найбільш повне викорис­тан­ня потенціалу галузі. Це можливо лише на основі адаптивного її ведення, яке передбачає отримання комплексного ефекту від застосу­вання взаємодії основних чинників льоновиробництва – агроклі­матич­них, техніко-технологічних та організаційно-економічних.

Управління виробництвом продукції льонарства здійснюється з метою його оптимізації та включає ряд етапів побудови і використан­ня математичних моделей вирощування льону. Використання прогресивних методів виробництва продукції льону-довгунця на основі програмування врожайності має науково-практичну цінність і полягає в оптимізації кількісного співвідношення регулюючих чинників із врахуван­ням нерегулюючих агрокліматичних умов, які в комплексі з інновацій­ними технологіями  виробництва забезпечують одержання максималь­ної врожайності за найраціональнішого використання наявних ресурсів. Розглянуто методичні підходи до визначення програмованої врожай­ності льонопродукції за рівнем природної родючості ґрунту та розрахунком норм добрив на заплановану урожайність.

Ключові слова: програмування, прогнозування, управління, льонарство, льонопродукція, урожайність, організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Kravchuk, N. I. (2013). Suchasni tendentsii lonovyrobnytstva v Ukraini ta sviti [Current linen production trends in Ukraine and in the world]. Zb. nauk. prats Tavriiskoho derzh. ahrotekhnolohichnoho universytetu (Ekonom. nauky), 1 (2):160-167.

Prymakov, O. A., Marynchenko, I. O., Kozorizenko, M. P. (2013). Shliakhy rozvytku lonarstva v Ukraini [Ways of development flax growing in Ukraine]. Ekonomika APK, 11: 32-37.

Chukhlib, A. V. (2018). Analitychna otsinka vyrobnytstva produktsii lonarstva v Ukraini. Retrieved from http://intkonf.org/ken-chuhlib-av-analitichna-otsinka-virobnitstva-produktsiyi-lonarstva-v-ukrayini [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.