Особливості стратегічного планування в кооперативах та кооперативних об’єднанняхІ. А. Воловик

Анотація


Відродження кооперативного руху в сільському
господарстві України створює передумови для впровадження нових підходів в управлінні аграрними підприємствами на засадах демократії
та сталого розвитку. Стратегічне планування є одним із інструмен-тів, що дає змогу залучити членів кооперативів та їх об’єднань до
керівництва своїми організаціями. Під час проведення досліджень було
виявлено, що здебільшого члени кооперативів займають скоріше пасив-ну, ніж активну позицію при плануванні на довгострокову перспективу.
Вони схильні доручати це завдання професійним менеджерам. У резуль-таті проведених тренінгів та стратегічних сесій, бачення членів
правління стосовно своєї ролі в стратегічному плануванні змінилося.
Використовуючи методи стратегічної діагностики зовнішнього
та внутрішнього середовища сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, визначено порогові та особливі ресурси і компетенції,
сформовано ключові фактори успіху для кооперативу та об’єднання.
Визначено місію, цінності та бачення. Дискусійним і відкритим для
подальших досліджень залишається питання постановки стратегічних
цілей та визначення індикаторів їх досягнення для об’єднання коопера-тивів. Отримані результати цілком співвідносяться з висновками
дослідників щодо необхідності врахування кооперативної ідентичності
як у процесі планування, так і в процесі впровадження стратегій.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.