Визначення стратегічних пріоритетів розвитку маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємствА. Л. Діченко

Анотація


Теоретичне обґрунтування та практична реалізація
товарної стратегії сільськогосподарських підприємств має визначальне
значення, оскільки саме ця складова маркетингової діяльності забезпечує
конкурентоспроможність продукції та конкурентні переваги вищезгаданих
суб’єктів господарювання, створює умови для отримання високих
прибутків, лояльності споживачів та стійкого ефективного розвитку у
довгостроковому періоді. В умовах конкурентного й динамічного
маркетингового середовища існує постійна необхідність модифікації та
вдосконалення маркетингової товарної політики та стратегії.
У статті розглянуто основні функціональні маркетингові
стратегії сільськогосподарських товарів, які виробляють та
реалізують на ринках сільськогосподарської продукції вітчизняні
підприємства. На основі викладених даних проведено аналіз
пріоритетних напрямів розвитку маркетингової товарної політики,
зокрема: сучасний комплекс формування основних пріоритетів
стратегічного розвитку вітчизняних сільськогосподарських
підприємств та ключові фактори впливу на нього; необхідність посилення значення стратегічного цілепокладання в процесі
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств як
засобу адаптації внутрішнього середовища до можливостей та загроз
(зовнішнього *Науковий керівник – середовища) діяльності суб’єкта
господарювання; встановлення базисних понять у системі
стратегічного управління МТП сільськогосподарських підприємств.
На основі проведених досліджень автор пропонує розроблену
новітню схему взаємозв’язків базисних понять у системі стратегічного
управління МТП сільськогосподарських підприємств, яка може бути
використана як у теоретичному висвітленні проблем виробництва та
реалізації сільськогосподарської продукції, так і практично застосована
сільськогосподарськими виробниками. Крім цього, у статті розглянуто
ключові напрями інноваційної роботи в маркетинговій товарній політиці
сільськогосподарських підприємств, виділено проблематику й
необхідність інноваційної діяльності та проведено наступне
класифікаційне розмежування: напрями іновацій та характерні дії, що
супроводжують реалізацію інноваційної діяльності.

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.