Соціально-етичний маркетинг як засіб забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємствЯ. С. Ларіна, К. А. Цимбалюк

Анотація


Розглянуто еволюцію концепції маркетингу та
висвітлено сутність поняття «агромаркетинг». Розглянуто умови та
можливості здійснення маркетингової діяльності на агропромислових
підприємствах. Встановлено, що концепція соціально-етичного
маркетингу передбачає визначення вимог та вивчення потреб певних
сегментів ринку, задоволення вимог і бажань споживачів цих сегментів
кращими та більш ефективними методами, аніж конкуренти, що
забезпечує та підвищує добробут як споживачів, так і суспільства загалом.
Визначено основні напрями реалізації агропромисловими
підприємствами концепції соціально-етичного маркетингу. Встановлено
умови її ефективної, системної та комплексної реалізації. Досліджено, що
реалізація концепції соціально-етичного маркетингу агропромисловими
підприємствами відбувається через організаційно-економічний механізм.
Охарактеризовано зміст і структуру організаційно-економічного
механізму соціально-етичного маркетингу. Запропоновано схему
організаційно-економічного механізму соціально-етичного маркетингу
функціонування підприємств, що формується на основі взаємодії
систем і ресурсів, і на яку впливають важелі й методи, та дає змогу
суб’єктам господарювання, за умови його раціонального використання,
досягти поставлених цілей.

Висвітлено вплив соціально-етичного маркетингу на діяльність
агропромислових підприємств та наголошено на ефективності
впровадження даної концепції в діяльність агропромислових підприємств,
яка залежить від діючого організаційно-економічного механізму.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.