ОСОБЛВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНХ ВРОБНЦТВ НА ОСНОВІ БАГАТОМІРНХ НЕЧІТКХ РЕГУЛЯТОРІВС.М. Осінов

Анотація


Використання комп’ютерно-інтегрованої технології та методології реінженірінга бізнес-процесів є умовою покращення конкурентоздатності сільськогосподарських виробників. Отримати корпоративні переваги можливо  шляхом впровадження нових інструментів в якості компонент інтегрованої системи з урахуванням процесів саморганізації та  біофізичного зворотнього зв’язку.  Особливости синтеза системи керування з сенсорами для ідентифікації параметрів  біотехнічної системи   є предметом дійсного дослідження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов ЄКСМО / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. ?льдементов, А.Д. Киселев. – М., 2007. – 592с.

Мизюн В.А. ?нтеллектуальное управление производственными системами и процессами: принципы организации и инструменты / В.А. Мизюн. – Тольятти, СНЦ РАН, 2012. - 214с.

Осінов С.М. Прогнозування стану біотехнічного об’єкту / Осінов С.М. // Матеріали міжнародної конференції Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення. – Севастопіль, 9-13 вересня 2013. – С.193-194.

Зорина З.А. Зоопсихология.Элементарное мышление животных / З.А. Зорина, ?.?. Полетаева. – Аспект Пресс, М., 2003. – 238 с.

Осінов С.М. До питання ідентифікації параметрів біотехнічних систем [Електронний ресурс] / С.М. Осінов // Енергетика і автоматика. – 2014. – № 2. – С. 23-24.

Режим доступу http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eia2014

Нилов Н.Г. Фитомониторинг как новая знаковая система при построении информационных технологий в виноградарстве / Н.Г. Нилов // Виноградарство и виноделие. Сб. Науч. Трудов. – ХХХIII, Ялта. – 2003. – С. 25-29.

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание / Н. Бор. – М., ?ЛЛ, 1961. – 151 с.

Луценко Е. В. Автоматизированный системно-когнитивный анализ в управлении активными объектами (системная теория информации и ее применение в исследовании экономических, социально-психологических, технологических и организационно-технических систем): Монография (научное издание) / Е. В. Луценко. – Краснодар, КубГАУ, 2002. –605 с.

Загинайлов В.?. Электрофизические методы и средства контроля и управления сельскохозяйственных технологий. – Автореферат дис. д.т.н., 05.20.02, ФГОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина, М., 2007. – 35с.

Лисенко В.П. Наукові основи керування електротехнічними комплексами для виробництва сільскогосподарської продукції. – Автореферат дис. д.т.н., 05.09.03, НУБІП України, Київ, 2014. – 37с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.