Cучасна термінографія, її основні завдання і проблематикаО V Ivanova

Анотація


Незважаючи на те, що останнім часом в Україні публікується величезна кількість термінологічних словників, але за дослідженнями лексикографів проблемою є те, що названі словники не завжди достатньою мірою аргументовані й концептуалізовані з точки зору теорії лексикографії. А отже, це питання досить гостро стоїть у сучасному мовознавстві, тому що без теоретичного обґрунтування навряд чи укладаються якісні словники. Тож автор ставить за мету розкрити основні теоретичні положення термінографії й висвітлити загальноприйняті методологічні вимоги до укладання обґрунтованих і якісних термінологічних словників. У статті проаналізовано стан вирішення проблеми укладання термінологічних словників і роботу створених термінологічних товариств. Розкрито поняття «термінів» як об’єктів термінографії, визначено ключові проблеми їх галузевого розподілу. При всій відмінності й багатогранності сучасних галузей наукового знання й властивих їм понять існує низка спільних ознак, що визначають сутність терміна як особливої мовної одиниці. Охарактеризовано шляхи взаємодії і способи фіксації загальновживаної і термінологічної лексики в словниках. Зазначено проблеми укладання термінологічного словника і шляхи їх подолання. Перспективами досліджень визначено єдині вимоги і принципи побудови системи комп’ютеризованих термінологічних словників усіх галузей науки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Hrynёv S.V. (1986). Vvedenye v termynolohycheskuyu leksykohrafyyu: Uchebnoe posobye. [Introduction into terminographical lexicography]. Moscow, Russia: Science, 103.

Dubichyns'kyy V.V. (2000). Orhanizatsiya terminohrafichnoyi pratsi v Ukrayini [Electronic resource]. [Organization of terminographical work in Ukraine] Rezhym dostupu [Access Mode]: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk402/TK_wisnyk402_dubichyns%27kyj.htm

Dubichyns'kyy V.V. (2000). Termynohrafycheskaya problematyka [Terminographical problematics] // Suchasni problemy terminolohiyi ta terminohrafiyi [Modern problems of Terminology and Terminography] Tezy dop. mizh nar. nauk. Konf [200 Annual International Conference]. Kyiv, Ukraine, 6-7.

Ivanova O.V. (2016). Osnovy ukladannya haluzevykh hlosariyiv [Basis of Lexicography]. Kurs lektsiy [Lecture course]. Kyiv: TsP «Komprynt», 228.

Ivanova O.V. Key tasks and prospects of Terminography Molodyy vchenyy [Young Scientist], 11 (14), 136-139.

Symonenko L. ed. (2009). Aktual'ni problemy suchasnoho ukrayins'koho terminoznavstva [Current problems of modern Ukrainian Terminography]. Ukrayins'ka terminolohiya i suchasnist' [Ukrainian Terminology and Modernity]. Proceedings. Kyiv : KNEU, VIII, 9-15.

Symonenko L. O. (2013) Termin u zahal'nomovnykh slovnykakh [Term in nontechnical dictionaries]. Ukrayins'ka i slov"yans'ka tlumachna i perekladna leksykohrafiya. Leonidu Sydorovychu Palamarchukovi [Ukrainian and Slavic explanatory and translational Lexicography. Devoted to Leonid Sydorovych Palamarchuk]. Proceedings. Kyiv, 220-226.

Tkach, A. V., Shynkaruk V.D. (2010) Slovotvirna identychnist ukrainskoi terminolohii: monohrafiia [The word-forming identity of Ukrainian terminology]. – Chernivtsi : Chernivetsi National university, 200.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.