Cтруктурно змістові ознаки тексту англійської комерційної телерекламиL S Kozub

Анотація


Стаття присвячена систематизації структурних компонентів англійської комерційної телереклами, необхідної для проведення експериментально-фонетичного дослідження їхньої просодичної організації.

Особлива увага звертається на те, що адекватний опис соціолінгвістичних особливостей просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами різного прагматичного спрямування доцільно базувати на таких провідних ієрархічно підпорядкованих ознаках: конкретна прагматична функція реклами, соціальний статус її адресата, тривалість звучання тексту, прагматичне спрямування його структурних елементів та емоційно-прагматичний потенціал тексту.

Обґрунтовано структурно‑змістові ознаки, які здатні виконувати роль основи для розробки програми та методики експериментально‑фонетичного дослідження закономірностей взаємодії просодичних засобів актуалізації текстів англійської комерційної телереклами. Запропоновано матрицю альтернативних варіантів структурно‑алгоритмічних схем взаємодії лінгвістичних засобів передачі змісту тексту телереклами, яку доцільно використовувати під час аналізу інших видів та форм реклами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Holman, Y. A., Dobrobabenko, N. S. (1991). Praktyka reklamy [Practice of Advertising]. Novosybyrsk : SP “Ynterbuk”, 142.

Kokhtev, N. N. (1991). Dynamycheskyi syntaksys v reklame [Dynamic Syntax in Advertising] // Russkaia rech, №5, 67-72.

Lyvshyts, T. N. (1999). Reklama v prahmalynhvystycheskom aspekte [Advertising in Pragmalinguistic Aspect]. Tahanroh : THPY, 212.

Podolkova, S. V. (2001). Kompozytsyonno smyslovye osobennosty tekstov tekhnycheskoi reklamy y annotatsyi nauchno-эksperymentalnykh statei [Compositional Semantic Features of Technical Advertising and Annotations of Scientific and Experimental Articles] // Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Filolohichni nauky. Sumy : SumDU, № 2 (23), 40-51.

Rozental, D. Э., Kokhtev N. N. (1981). Yazyk reklamnykh tekstov [Language of Advertising]. M. : Vysshaia shkola, 127.

Romat, E. V. (1996). Reklama [Advertising]. K.: YSYO Ukrayny-NVF “Studtsentr”, 224.

Leech, G. N. (1966). English in Advertising. A Linguistic Study of Advertising in Great Britain. L. : Longman, 210.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.