Роль фахових знань у підготовці перекладачів науково-технічної літератури та шляхи їх набуттяT V Halushko

Анотація


Статтю присвячено питанням підготовки фахівців  у галузі науково-технічного перекладу та розглянуто проблему фахових знань в підготовці майбутніх перекладачів. Актуальність статті обумовлено динамічним  розвитком  процесів, пов’язаних з глобалізацією економіки, розвитком науки і техніки, появою нових напрямків знань та сфер діяльності. Це вимагає від перекладачів уміння швидко реагувати на зміни, які, як наслідок цих процесів, з’являються у професійній діяльності перекладачів. У зв’язку з цим виникає потреба умілого користування різними джерелами інформації, які можуть допомогти перекладачеві швидко зорієнтуватися у новій області знань, пов’язаних з наукою і технікою і, таким чином, якісно та фахово виконувати роботу перекладача. Використання тлумачних та термінологічних словників, глосаріїв, а також уміння самостійно їх складати є одним із найефективніших джерел поповнення фахових знань перекладача науково-технічної літератури. Розглянуті у статті методи освоєння фахового лексикону в галузі гірництва були використані на заняттях з практики перекладу і, як результат, показали помітне поліпшення якості перекладу фахових текстів, особливо при перекладі з української на німецьку мову.


Повний текст:

PDF

Посилання


Siergieieva, O. (2011) Osoblyvosti pidhotovky perekladachiv-referentiv v universytetakh Velykobrytanii ta Ukrainy [Peculiarities of training interpreters at universities of Great Britain and Ukraine]. Porivnialna profesiina pedahohika, 1, 146

Maksymenko, L.O. (2015) Zarubizhnyi dosvid orhanizatsii pidhotovky perekladachiv na suchasnomu etapi rozvytku vyshchoii osvity [Exploring the foreign experience of training translators at the current stage of higher education development] Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 131, 74 -78

Skyba, K. (2014) Osoblyvosti ta sutnist pidhotovky perekladachiv v universytetakh Kanady [Peculiarities and the essence of training interpreters at the universities of Canada] . Molod i rynok, 3, 88-92

Halushko, T.V. (2017) Pidhotovka perekladachiv ta intehratsiini protsesy [The interpreters training and integration processes] //Suchasna hermanistyka: teoria i praktyka: Materialy III Vseukr. nauk. prak. konf. - Dnipro: Vydavnytstvo NDU, 84

Cherkashchenko, O.M. (2016) Universytetska osvita yak fundament formuvannia kompetenmtnosti suchasnoho perekladacha [University education as the basis for forming competences of a contemporary translator] Naukova vesna 2016: materialy VII Vseukr.nauk.tekhn. konf. studentiv, aspirantiv i molodykh uchenykh. – Dnipro: Vydavnytstvo NHU, 645.

Fluck, H. (1992) Didaktik der Fachsprachen: Aufgaben und Arbeitsfelder, Konzepte und Perspektiven im Sprachbereich Deutsch [Didactics of specialized languages: Tasks and working fields, concepts and prospects in German linguistics], Tübingen, 295

Freigang, R., Ramirez, Y., Zielinski, D. (2009) Didaktisch-methodische Überlegungen zum Einsatz moderner Übersetzungstechnologie im Rahmen einer praxisorientierten Fachübersetzerausbildung [Didactical-methodological reflections on the use of modern translation technology

within the practice-oriented education in technical translation], Bern, 279

Mühlhaus, S., Engberg, Ja. Sollen Fachübersetzungslehrer eine Doppelqualifikation haben? [Should teachers of specialized translation have two qualifications?], Bern, 327

Online-slovnyk ABBYY Lingvo-Online [Online-Dictionary ABBYY Lingvo-Online]. Available at: http//www.lingvo.ua/uk

Slovari i enziklopedii na Akademike [Dictionaries and encyclopedias on Academic]. Available at: https://dic.academic.ru

Tlumachnyi hirnychyi slovnyk – StudFiles.net [Explanatory mining dictionary – StudFieles.net]. Available at: https://studfiles.net/preview/4494413

UKRLIT.ORG – Clovnyk ukrainskoi movy [UKRLIT.ORG - dictionary of the Ukrainian language]. Available at: ukrlit.org/clovnyk/тлумачний

AM 12.1 Glossar bergmännischer Begriffe – QR – Kultur [AM 12.1 Glossary of mining concepts – QR – Culture]. Available at: https://de.pons.com/übersetzung/deutsch

duden online: Rechtsschreibung und Fremdwörter PONS [duden online: spelling and borrowed words PONS] Available at: https://de.pons.com/übersetzung/deutsch

Linguee Wörterbuch Deutsch-Englisch [Linguee English-German dictionary]. Available at: https://www.linquee.de/deutsch-englisch-uebersetzung


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.