Сутність предметно-мовного інтегрованого навчання під час вивчення англійської мови студентами немовних факультетівDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.01.134

N V Yaremenko

Анотація


Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту предметного-мовного інтегрованого навчання під час викладання англійської мови студентам немовних факультетів (CLIL). Установлено, що методика CLIL виникла під впливом глобалізаційних процесів, які у свою чергу пов’язані зі швидкими темпами соціально-економічних змін; технологізацією та комп’ютерізацією; появою мілінніалів. На підставі аналізу наукової літератури установлено, що CLIL 1) створює умови для натуралістичного підходу до  вивчення мови; 2) стимулює до активного спілкування англійською мовою під час занять; 3) формує позитивну мотивацію до вивчення англійської мови через створення акцентів на змісті, а не на формі висловлювання. Сутність CLIL полягає у поєднанні змісту навчання, спілкування, мисленнєвих процесів та культури. Виділено основні характерні риси CLIL (активна позиція викладача,  чіткі інструкції, визначення очікуваних результатів навчальної діяльності; демонстрація або  презентація навчального матеріалу; постійне отримання зворотного зв’язку зі студентами; практично спрямовані завдання або завдання, які носять експериментальний характер або пов’язані з проблемним навчанням). Представлено досвід впровадження CLIL під час роботи зі студентами Національного університету біоресурсів і природокористування України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Content and Language Integrated Learning in Europe (2006). Report of European Commition, 82 available at http://www.eurydice.org

Coyle D, Hood P., Marsh D. (2010) Content and Language Integrated Learning. Cambridge, 98

Dalton-Puffer Ch., Marsh D. (2007). Discourse in Content and Language Integrated Learning Classrooms. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam, 338

https://doi.org/10.1075/lllt.20

Lightbown P.M., Spada V. (1997). Learning English as a second language in a special school in Quebec. Canadian Modern Language Review, N. 53., 315-355.

https://doi.org/10.3138/cmlr.53.2.315

Long M. (1991) Focus on form: A design feature in language teaching methodology. Foreign language research in cross-cultural perspective. Amsterdam. John Benjamins, 39-52.

https://doi.org/10.1075/sibil.2.07lon

Marsh D., Nikula T. (1998) Terminological Considerations regarding Content and Language Integrated Learning. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquee, Neuchatal: Switzerland, 13-18.

Naves T. (2009) Effective Content and Language Integrated Learning Programmes. Content and Language Integrated Learning. Evidence from Research in Europe. Bristol, 251

Robocha programa z navchal'noi disciplіni «Tekhnіchna mіkrobіologіya» Nacіonal'nogo unіversitetu bіoresursіv ta prirodokoristuvannya Ukrasni, 2018. [academic course working program "Technical Microbiology in National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine] available at http://www. nubip.edu.ua/sites/default/files/u226/rnp_mb_tech_2018.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.