Урахування гендерної перспективи в журналістській освітіDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2020.02.105

O Yu Balalaieva

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемі інтеграції гендерної перспективи до процесу підготовки журналістів. Нова журналістика, вільна від гендерних стереотипів, повинна починатися з навчання журналістів, вільних від гендерних стереотипів. Одним із методів гендерного мейнстримінгу є підвищення гендерної обізнаності, спрямоване на збільшення гендерної чутливості та вдосконалення й поглиблення знань про гендерну рівність. Метою статті є проаналізувати шляхи підвищення гендерної обізнаності у вітчизняній системі журналістської освіти. В Україні впровадження гендерної перспективи в освіту набирає темп. Наведено результати емпіричного дослідження щодо гендерної обізнаності студентів першого та другого курсів спеціальності «Журналістика» гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. Результати опитування студентів виявили недостатньо чітке розуміння ними гендерних питань та ригідність уявлень про чоловіків і жінок, що свідчить про необхідність підвищення гендерної обізнаності серед студентів, що можливо шляхом поступового впровадження гендерної перспективи до журналістської освіти на інституційному рівні, інтеграції окремих курсів або модулів із гендерних питань у програми підготовки журналістів.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Balalaieva, O. Iu. (2017). Analiz novynnykh kodiv za standartamy Mizhnarodnoi rady z pytan presy ta telekomunikatsii [Analysis of new codes under the standards of the International Press Telecommunications Council]. Nau-kovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky. (Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences). Issue 272, 103-110.

Shturkhetskyi, S. V. (ed.). (2014). Genderni mediini praktyky: navchalnyi posibnyk iz gendernoi rivnosti ta nedyskryminatsii dlia studentiv VNZ [Gender Media Practices: Manual on Gender Equality and Non-Discrimination for Students of Higher Educational Institutions]. Kyiv, 206.

Smirnova, S. O. (2011). Integraciya gendernogo podhoda v zhurnalistskoe obrazovanie [Integration of the Gender Approach in Journalism Education]. Mediascope, 4. Retrieved from: http://www.mediascope.ru/node/963.

Shynkaruk, V. D., Balalaieva, O. Iu. (2017). Pidhotovka ahrarnykh zhurnalistiv: perspektyvy ta zavdannia [Training of agrarian journalists: prospects and goals]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho univer-sytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky. [Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences]. Issue 263, 117-125.

Balalaieva, O. (2019). The problem of gender balance in Ukrainian media: outlines of a solution. Euromentor. Issue 3, 79-92.

https://doi.org/10.31548/philolog2019.02.091

Balalaieva, O. (2017). Media topics in descriptors of International Press Telecommunications Council. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Zhurna-listyka. Issue 42, 151-158.

Banda, F. (ed.). (2013). Model curricula for journalism education: a compendium of new syllabi; UNESCO series on Journalism education. Paris: UNESCO. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221199.

Geertsema-Sligh, M. (2014). Gender Mainstreaming in Journalism Education. Media and Gender: A Scholarly Agenda for the Global Alliance on Media and Gender. Paris: UNESCO, 70-75.

Gender, media & ICTs: new approaches for research, education & training. (2019). Paris: UNESCO, 129.

Ruoho, I., & Torkolla, S. (2018). Journalism and Gender Toward a Multidimensional Approach. Nordicom Review. Issue 39, 67-79.

https://doi.org/10.2478/nor-2018-0002

UN Economic and Social Council Resolution 1997/2: Agreed Conclusions, 18 July 1997, 1997/2. Retrieved from: https://www.refworld.org/docid/4652c9fc2.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.