Лінгвостилістичні особливості німецькомовного рекламного повідомлення: засоби виразностіDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2020.04.059

N S Olkhovska, O V Iskova

Анотація


Анотація. У статті наведені особливості лінгвостилістики німецького рекламного тексту. Визначено роль засобів виразності у рекламних повідомленнях в цілому. Наведено визначення поняття «лінгвостилістичні особливості тексту». Описано основні види засобів виразності, що використовуються в тексті рекламних повідомлень. Наведено визначення поняття «рекламний текст» та подано його характеристику. Вказано, що рекламний текст – це вербальний та фіксований у формі знаку відбиток мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Подано перелік художніх прийомів, що застосовуються при перекладі німецькомовних рекламних текстів. Встановлено, що під час перекладу лексики, яка є типовою для німецькомовного рекламного дискурсу, найчастіше використовують описовий переклад - під час перекладу реалій, випадкових безеквівалентів, структурних екзотизмів, або ж вдаються до заміни в результаті створення нових лексичних одиниць у мові перекладу. Також вказано, що лінгвостилістичний підхід до аналізу структури, семантики та функцій рекламних текстів є хронологічно першим. У статті висувається теза щодо креолізованості рекламного тексту, тобто реклама в цілому – це текст змішаного типу, котрий має у своєму складі дві негомогенні сторони: вербальну та невербальну.


Повний текст:

PDF

Посилання


Borisov, B. L. (2001). Technologiyi reklamy i PR [Advertising and PR technologies]. Uchebnoye posobiye dlia vuzov Moskow: Grand: Fanr-press, 617.

Düsseldorf ist deutsche Werbehauptstadt. URL: http://www.duesseldorfblog.de/index.php?s=Werbehauptstadt&x=0&y

Elina, E. A. Semiotika reklamy. [Semiotics of advertising]. URL: http://book-online.com.ua.

Goddard, A. (1998). The Language of Advertising - L.; N.Y.: Routhledge, 134.

Ilyinova, E. Yu. (2013). Reklamnii diskurs. Tsennosti, obrazy, assoziazii Reklamniy diskurs I reklamniy tekst [Advertising discourse: values, images, associations. Advertising discourse and advertising text]. Nauchniy redactor T. N. Kolokoltseva. Vtoroye izdaniye, stereotip. Moskow : Flinga: Nauka, 38 - 56.

Sowinski, B. Werbung in Deutschland. (1998). Tuebingen: Niemayer, 328.

https://doi.org/10.1515/9783110930665

Terkulova, D. R. (2004). Lingvostilisticheskiye i komunikativno-pragmaticheskiye osobennosti angliyskogo reklamnogo teksta [Linguistic, stylistic and communicative-pragmatic features of the English advertising text] Avtoreferat dissertatsii kandidat fil. nauk. Moscow, 24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.