Том 12, № 4 (2021)

Міжнародний філологічний часопис

Зміст

Зміст

Зміст
 

Статті

I S Bakhov, L F Lozynska, A D Alyeva
PDF
6-12
V O Ostapchenko
PDF
13-17
O V Shkurat, L I Gartsunova
PDF
18-24
I I Vakulyk
PDF
25-29
M V Babenko-Zhyrnova
PDF
30-34
A B Pozhar, N O Yemets
PDF
35-39
H I Sydoruk
PDF
40-44
O M Turitsina
45-49
V A Lashkul
PDF
50-54
Yu H Rozhkov
PDF
55-59
O O Syrotina
PDF
60-66
O S Syrotin
PDF
67-70
K H Yakushko
71-75
V D Shynkaruk, S V Kharchenko
PDF
76-82
O Yu Balalaieva
PDF
83-87
M I Lychuk, T L Khomutovska
PDF
88-92
O M Tepla
PDF
93-96
T M Chumak
PDF
97-102
I M Butsyk
PDF
103-110
Yu L Hlavatska
111-116
I M Lynchak
PDF
117-121
T M Lugova
PDF
122-125
M Pace
126-133
O M Trumko
PDF
134-138
S V Tsymbal, N S Skrypnyk
PDF
139-144
O I Chaika
145-148