Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 276 ABBREVIATIONS AND SHORTENINGS IN MODERN ENGLISH LANGUAGE Анотація   PDF
Н А Глуховська
 
№ 272 CУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Г А Чередніченко
 
№ 276 ENGLISH LINGUISTIC COMPONENT IN THE LANGUAGE OF MODERN UKRAINE Анотація   PDF
Л Л Пилипенко
 
№ 276 KOMMUNIKATIVE WENDUNGEN IN DER MÜNDLICHEN UND SCHRIFTLICHEN SPRACHE Анотація   PDF
В Хьопнерова
 
№ 272 NAMES OF FAMILY RELATIONS IN PETTY NOBILITY VILLAGE OF SIABERKA IN ZHYTOMYR REGION Анотація   PDF
О В Захуцька
 
№ 276 ON THE STATUS OF CANADIAN ENGLISH PRONUNCIATION Анотація   PDF
Б І Рубінська
 
№ 272 THE COGNITIVE COMPONENT OF COMMUNICATIVE ROLES IN INSTITUTIONAL DIALOGUE Анотація   PDF
Т А Пастернак
 
№ 276 TO THE PROBLEM OF TRANSLATION OF ENGLISH TRANSPORTATION TERMINOLOGY INTO UKRAINIAN Анотація   PDF
Н В Яременко
 
№ 276 UKRAINISCHE UND DEUTSCHE FAMILIENNAMEN AUS BERUFSBEZEICHNUNGEN Анотація   PDF
Н Б Вирста
 
№ 276 USE OF VIDEO AND AUDIO MATERIALS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT THE CONSTRUCTION AND DESIGN FACULTY IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES OF UKRAINE Анотація   PDF
О С Пономаренко, А В Найдьонова
 
№ 276 РОЛЬ ТЕРМІНОССТЕМ ТЕКСТУ «VEHICLE PARTS» У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУР СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО АГРОІНЖЕНЕРА Анотація   PDF
К Г Якушко
 
№ 276 РЕІНТЕПРЕТАЦІЯ СЕНСУ РЕЛІГІЇ В РОМАНІ Е. Л. ДОКТОРОУ «МІСТО БОГА» Анотація   PDF
А С Кравченко, М Ловіцек
 
№ 276 ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДСКУРСІ Анотація   PDF
О В Бабенко, Ю М Бумар
 
№ 272 ЧТАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ І ЯК ВД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
В С Максимчук, О В Іськова
 
№ 276 АКСІОЛОГІЧНЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ЛЕКСК Анотація   PDF
В В Тарасова
 
№ 272 АНАЛІЗ НОВННХ КОДІВ ЗА СТАНДАРТАМ МІЖНАРОДНОЇ РАД З ПТАНЬ ПРЕС ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ Анотація   PDF
О Ю Балалаєва
 
№ 272 КРТЕРІЇ ЛІНГВІСТЧНОГО ОПСУВАННЯ НАЗВ ЗЕЛЕНХ НАСАДЖЕНЬ НА ОСНОВІ ТЕРМІНОЛОГІЧНХ СТАНДАРТІВ УКРАЇН * Анотація   PDF
В Д Шинкарук, С В Харченко
 
№ 272 КОМУНІКАТВНЙ ПІДХІД В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО-ЗООРІЄНТОВАНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНХ ФАКУЛЬТЕТІВ УНІВЕРСТЕТІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Н А Глуховська
 
№ 272 МОРАЛЬНО-ЕТЧНІ ОРІЄНТР І ЗАВДАННЯ ЖУРНАЛІСТК: СЛУЖТ СУСПІЛЬСТВУ ПРАВДОЮ Анотація   PDF
В В Чекалюк
 
№ 272 МІЖМОВНІ ОМОНІМ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРЙОМ ЇХ ВРІШЕННЯ Анотація   PDF
Г І Сидорук, Н А Шостак
 
№ 276 МЕТОДКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТВНОЇ КУЛЬТУР МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВК Анотація   PDF
Ю І Малик
 
№ 276 МЕТОДКА ЛІНГВІСТЧНОГО ОПСУВАННЯ НАЗВ ЗЕЛЕНХ НАСАДЖЕНЬ Анотація   PDF
В Д Шинкарук, С В Харченко
 
№ 272 ОСОБЕННОСТ АВТОБОГРАФЗМА В «MON PORTRAIT» Ж.-Ж. РУССО Анотація   PDF
Є К Ковальова
 
№ 276 ОСОБЛВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Анотація   PDF
Н В Білоус, С В Петрашенко
 
№ 276 ОСОБЛВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕВФЕМІЗМІВ В ДІЛОВІЙ МОВІ (НА ПРКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF
І Ю Розгон, Л В Клименко
 
1 - 25 з 55 результатів 1 2 3 > >>