Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Cтруктурно змістові ознаки тексту англійської комерційної телереклами Анотація   PDF
L S Kozub
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Eкзистенційно-філософські концепти в повоєнній ліриці Mихайла Cитника Анотація   PDF
І P Vasylyshyn
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Eкологічна лексика як об’єкт перекладу Анотація   PDF
V V Minakov
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Eкспресивність виражальних засобів мови в румунських інкатаціях Анотація   PDF (English)
G Boangiu
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Eвалюаційні методи в навчанні іноземних мов Анотація
H І Kapnina, І B Korotiaieva
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Eпонімічні терміни як носії інформації про спеціальні знання Анотація   PDF
М М Teleky, І V Semenko
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Eпонімічні терміни: збереження культурно-історичної інформації та пам’яті народу Анотація   PDF
M M Teleky
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Hазви, пов’язані з родильною обрядовістю, в говорах південно-західного наріччя української мови Анотація   PDF
O D Pyskach, O М Hvozdiak
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Hазви родинних зв'язків у дрібношляхетському селі сяберка на житомирщині Анотація   PDF
O V Zakhutska
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Hаукова картина як інтегральна модель пізнання світу Анотація   PDF
O M Krymets
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Iнтенційна опозиція ствердження / заперечення в поетичному дискурсі Bасиля Cтуса Анотація   PDF
S T Shabat-Savka
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Iнформаційні та телекомунікаційні аспекти нових викликів і вимог до освітніх систем Анотація   PDF
L O Shanaieva-Tsymbal, S B Khrystiuk
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Iншомовна освіта в канаді: специфіка та механізми регулювання Анотація   PDF
Y O Demianova
 
Том 10, № 2 (2019): Міжнародний філологічний часопис Kлючова місія засобів масової інформації у створенні репутації та формування іміджу Анотація   PDF
V V Chekaliuk
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Kогнітивний компонент комунікативних ролей в інституційному діалозі Анотація   PDF
T A Pasternak
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Kомпозиционно-стилистические особенности афоризмов через призму синергетической парадигмы Анотація   PDF
O V Babenko
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Kомунікативний підхід в навчанні професійно-зоорієнтованого мовлення студентів немовних факультетів університетів в умовах євроінтеграції Анотація   PDF
N А Hlukhovska
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Kомунікативні вирази в усному та письмовому мовленні Анотація   PDF (English)
V Hoepnerova
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Kритерії лінгвістичного описування назв зелених насаджень на основі термінологічних стандартів України * Анотація   PDF
V D Shynkaruk, S V Kharchenko
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 L`analyse du discours – дисципліна, що інтерпретує Анотація   PDF
O B Piskunova
 
Том 10, № 1 (2019): Міжнародний філологічний часопис Mетакомунікативні контактовстановлювальні питання-топікалізатори в сучасному англомовному діалогічному дискурсі Анотація   PDF (English)
I V Grabovska
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Mетоди навчання англійської мови через безкоштовні додатки для обміну повідомленнями та завдання смартфона Анотація   PDF
O V Babenko, L Y Shevchuk
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Mетоди викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаційних технологій Анотація   PDF
О М Kanivets
 
Том 10, № 1 (2019): Міжнародний філологічний часопис Mетоди і технології викладання іноземних мов у вищій школі Анотація   PDF
O H Ponomarenko
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Mетодика дослідження спонукального дискурсу на прикладі навчальних інструкцій Анотація   PDF
T A Pasternak
 
26 - 50 з 484 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>