Українська релігіїність: двоєвір’я чи народне християнствоОльга Вадимівна Богомолець, Анна Петрівна Богомолець

Анотація


З огляду на те, що релігійна культура є невіддільною складовою колективної пам’яті народу, у статті досліджується особливості української традиційної релігійності. З цією метою уточнюється своєрідність двовір’я та підкреслюється, що останнє може проявлятися тільки на ранніх стадіях докорінних релігійних трансформацій, поміж тим згодом воно поступається таким синкретичним формам релігійного світогляду як національні релігії, проявом котрого є українське православ’я та народне християнство (православ’я). Поряд з іншим підкреслюється синкретичний характер народного православ’я та спростовується домінуючий вплив язичництва на становлення його ідейної та обрядової складової.


Повний текст:

PDF

Посилання


Anichkov, E.V. (1914). Yazyichestvo i Drevnyaya Rus [Paganism and Ancient Russia]. St.-Petersburg, Russian Empire: Tip. M.M. Stasyulevicha, 386.

Bohomolets O. (2017). Ukrainska domashnia ikona [Ukrainian Home Icon]. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 520.

Bogomolets O. (2016). Unichtozhenie ikonyi kak vyizualnogo proyavleniya ukrainskogo natsionalnogo duha [Destruction of the icon as a visual manifestation of the Ukrainian national spirit]. European applied science, 1, 79-82.

Bondar S.V. (2005). Istoriosofiia I.Lysiaka-Rudnytskoho v konteksti natsiotvorchykh ta derzhavotvorchykh protsesiv v Ukraini [I. Lysyak-Rudnitsky's historiography in the context nation-building and state-building processes in Ukraine]. Taras Shevchenko national university of Kyiv, 18.

Bondarenko H. (2001). Suchasne dvoviria ta stavlennia do noho khrystyianstva [Contemporary dvovireja and attitude toward him Christianity]. Christianity at the turn of the millennium. Kyiv, (Ukraine), 270-271.

Britsyna O. (2008). Narodna relihiia ukraintsiv (status usnoho ta pysanoho tekstiv) [Popular religion of Ukrainians (the status of oral and written texts)]. Ethnic History of European Nations. 26, 39-48.

Buiskykh Yu. (2010) Nyzhcha mifolohiia ukraintsiv u svitli problem «dvoviria» ta «narodnoho khrystyianstva» [Lower mythology of Ukrainians in the light of the problems of “two-way” and “popular Christianity”]. Ethnic History of European Nations, 33, 70-80.

Vipper R.Yu. (1954). Rim i rannee hristianstvo [Rome and early Christianity]. Moscow, USSR: Izd-vo AN SSSR,267.

Vlasov V.G. (1988). Hristianizatsiya russkih krestyan [Christianization of Russian peasants]. Sovetskaya etnografiya, 3, 11-19.

Galkovskiy N. M. (1916). Borba hristianstva s ostatkami yazyichestva v Drevney Rusi [The struggle of Christianity with the remnants of paganism in ancient Russia]. Harkov, Ukraine: EparhIalnaya tipografIya,388.

Gegel G. V. F. (1935). Filosofiya istorii [History philosophy]. Moskow, USSR: Sotsekgiz, 470.

Holubev, S. (1898). Kyevskyi mytropolyt Petr Mohyla y eho spodvyzhnyky. [Kiev Metropolitan Petr Mohyla and his associates]. Kyev, Russian Empire: Typ. H. T. Korchak-Novytskoho, 559.

Hrymych, M.V. (2000). Tradytsiinyi svitohliad ta etnopsykholohichni konstanty ukraintsiv [Traditional outlook and ethnopsychological constants of Ukrainians]. Kyev, Ukraine: Vipol, 379.

Hrushevskyi M. (1994). History of Ukrainian Literature. Available at: http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush413.htm

Zubov, M.I. (2004). Linhvotekstolohiia serednovichnykh slovianskykh povchan

proty yazychnytstva [Lingvectology of medieval Slavic teachings against paganism]. Odessa, Ukraine: ORIDU NADU, 336.

Konnerton, P. (2004). Yak suspilstva pamiataiut [How societies are remembered]. Kyiv, Ukraine: Nika-Center, 184.

Kryvda, N. Yu. (2007). Kulturolohichnyi aspekt problemy “chuzhyi / inshyi” u filosofskomu dyskursi [Cultural aspect of the problem "alien / other" in philosophical discourse]. Humanitarian Journal, 4, 32-38.

Kryanev, Yu.V. (1988). Dvoeverie na Rusi [Dual Faith in Russia]. How was Russ baptized. Moscow, USSR: Politizdat, 304-314.

Kutelmakh, K. (1998). Khrystyianstvo y azychnytstvo: hrani spivisnuvannia i vzaiemopronyknennia [Christianity and paganism: the faces of coexistence and interpenetration]. Medobory and the spiritual culture of ancient, medieval Slavs. Lviv, (Ukraine), 156-162.

Levin, I. (2004). Dvoeverie i narodnaya religiya v istorii Rossii [Dual Faith and Popular Religion in the History of Russia]. Moscow, Russia: Indrik, 216.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Radianska Ukraina z istorychnoi perspektyvy [Soviet Ukraine from a Historical Perspective]. Historical essays, 1. Kyiv, Ukraine: Osnovy, 457–469.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Ukraina mizh Skhodom i zakhodom [Ukraine between East and West]. Historical essays, 1. Kyiv, Ukraine: Osnovy, 1-9.

Mishanych, O. V. (1989). Litopys ruskyi [Chronicle of the Ruthenian]. Kyiv, Ukraine: Dnipro, 591.

Lozko, H. (1994). Ukrainske yazychnytstvo [Ukrainian paganism]. Kyiv, Ukraine: Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury, 98.

Mysko, Yu.V. (2003). Yazychnytski ta khrystyianski starozhytnosti Verkhnoho Popruttia i Serednoho Podnistrovia VIII – pershoi polovyny XIII st. [Pagan and Christian antiquities of the Upper Primate and Middle Podstrany VIII in the first half of the XIII century]. Institute of Archeology, National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 24.

Mytropolyt Ilarion (Ohiienko). (1995). Dokhrystyianski viruvannia ukrainskoho narodu [Pre-Christian beliefs of the Ukrainian people]. Kyiv, Ukraine: Oberehy, 424.

Ohiienko, I. (1942). Ukrainska tserkva [Ukrainian Church]. Praha, Vyd-vo Yu. Tyshchenka, 236.

Okhrimenko, P. (1995). Osnovni problemy i deiaki novi aspekty vyvchennia «Slova o polku Ihorevim u vyshchii shkoli» [The main problems and some new aspects of the study of ”The words about the regiment Igor in high school”]. Sumy, Ukraine, 54.

Piatachenko, S. (2003). Iz sposterezhen nad tekstom «Plachu Yaroslavny» v «Slovi o polku Ihorevim» [From observations on the text “Cry Yaroslavna” in “The Tale of Igor's Regiment”]. Folklore and ethnology, 1-2, 58-63.

Potebnya, A. A. (1914). Slovo o polku Igoreve : tekst i primech. c dop. iz chernovyih rukopisey ”O Zadonschine”. [A word about Igor's regiment: text and notes. c add. from rough manuscripts «About Zadonshchina”]. Harkov, Russian Empire: Tip. “Mirnyiy trud”, 233.

Ryibakov, B. (1987). Yazyichestvo drevney Rusi [Paganism of ancient Russia]. Moskow, USSR: Nauka, 783.

Ryibakov B. (2002). Yazyichestvo drevnih slavyan [Paganism of the ancient Slavs]. Moskow, Russia: Sofiya-Gelios, 592.

Word about the regiment of Igor Available at: http:// izbornyk.org.ua/slovo/slovo.htm

Stepovyk, D. (2004). Istoriia ukrainskoi ikony X–XX st. [History of the Ukrainian icon of the X-XX centuries]. Kyiv, Ukraine: Lybid, 442.

Toporov, V. (1983). K rekonstruktsii Mokoshi kak zhenskogo personazha v slavyanskoy versii osnovnogo mifa [To the reconstruction of Mokosh as a female character in the Slavic version of the main myth]. Balto-Slavic studies, 140–175.

Tupyk O.O. (2002). Yazychnytski tradytsii v dukhovnii kulturi ukraintsiv (90-ti rr. XX st.) [Pagan traditions in the spiritual culture of Ukrainians (90th years of the XX

century).]. Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv, 18.

Fedotov G. (2001). Russkaya religioznost, ch. 1 : Hristianstvo Kievskoy Rusi XXIII vv. [Russian religiosity, p. 1: Christianity of Kievan Rus X-XIII centuries.]. Moskov, Russia: Martis, 400.

Filippov G. G. (2004). K probleme dvoeveriya. Istoriograficheskiy analiz [To the problem of dual faith. Historiographical analysis]. Vestnik of yaroslav the wise Novgorod state university, 27, 92-97.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.