Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії

Журнал "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії" закритий і набір статей не здійснюється.

"Науковий  вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії" та "Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія"  об'єднано в Науковий журнал "Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія".

ISSN 2518-7317 (Online), ISSN 2518-1076 (Print)

Тематика: Висвітлення результатів наукових досліджень у сфері гуманітарних і соціально-політичних наук, історії філософії, філософії науки та освіти.

Рік заснування: 2013

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  1 абo 2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20018-9818 від 17.05.2013 р.

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

Google Scholar     ResearchBib  ResearchBib


logoMIAR          AGRIS

       

Головною метою збірника є сприяння розвитку наукових досліджень у сфері гуманітарних і соціально-політичних наук, історії філософії, філософії науки та освіти. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.


Зображення домашньої сторінки журналу