Розвиток стресостійкості особистості: внутрішні чинникиЛюдмила Миколаївна Омельченко

Анотація


У статті аналізуються внутрішні чинники стресостійкості особистості, вони розглядаються як складний комплекс психофізіологічних, індивідуально-особистісних та соціально-психологічних особливостей індивідуальності, що зумовлює формування та розвиток здатності людини долати суб’єктивні та об’єктивні труднощі у процесі досягнення цілей діяльності; внутрішні чинники є підґрунтям розвитку стресостійкості, структурні компоненти особистості визначають її здатність протистояти впливові стресів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ananyev, B. G. (1980). Izbrannyye psikhologicheskiye Trudy [Selected psychological works]. Moscow, Russia: Pedagogika, 232.

Andreyeva, A. A. (2009). Stressoustoychivost kak faktor razvitiya pozitivnogo otnosheniya k uchebnoy deyatelnosti u studentov [Stress resistance as a factor in the development of a positive attitude to students' learning activities]. Derzhavin Tambov state university. Tambov. – 27 s.

Antsyferova, L. I. (1994). Lichnost v trudnykh zhiznennykh usloviyakh: pereosmyslivaniye. preobrazovaniye situatsiy i psikhologicheskaya zashchita [Personality in difficult living conditions: rethinking. situation transformation and psychological defense.]. Psychological Journal, 15(1): 3-18.

Baranov, A. A. (2002). Psikhologiya stressoustoychivosti pedagoga: teoreticheskiye i prikladnyye aspekty [Psychology of stress tolerance of a teacher: theoretical and applied aspects]. St.-Peterburg university. St.-Peterburg – 48 s.

Vetrova, I. I. (2013). Emotsionalnyy intellekt i raznyye vidy sovladaniya v podrostkovom vozraste [Emotional intelligence and different types of coping during adolescence]. 3th International Scientific and Practical Conference Psychology of stress and coping behavior. Kostroma (Russia), 284.

Dikaya, L. G. (2013). Lichnostnyy potentsial kak veroyatnostnaya determinanta stressustoychivosti Psikhologiya stressa i sovladayushchego povedeniya [Personal potential as a probabilistic determinant of stress resistance Psychology of stress and coping behavior]. 3th International Scientific and Practical Conference Psychology of stress and coping behavior. Kostroma (Russia), 284.

Dotsenko, O. N., Bondarenko, I. N. (2013). Rol emotsionalnogo intellekta v profilaktike i korrektsii professionalnogo vygoraniya [The role of emotional intelligence in the prevention and correction of professional burnout]. 3th International Scientific and Practical Conference Psychology of stress and coping behavior. Kostroma (Russia), 284.

Diachenko, M. I. (1973). Preodoleniye psikhicheskoy napryazhennosti [Overcoming mental tension.]. Military herald, 6: 33-37.

Korol`chuk, V. M. (2013). Psyhologichni determinanty stijkosti osobystosti do diyi stresogennyh faktoriv [The determinants of steicity peculiarities up to a few stress factors are psychologic]. Problem extremly and psychological crisis, 14(1): 153-192.

Korsun, S. I., Tkachuk, T. A. (2013). Psyhologiya diyalnosti pracivnykiv podatkovoyi miliciyi [Psychology of the activities of tax police officers]. Kyiv, Ukraine: Centr uchbovoyi literatury, 194.

Merlin, V. S. Distinctive signs of temperament. Available at: http://docplayer.ru/26556746-Merlin-v-s-otlichitelnye-priznaki-temperamenta.html

Morosanova, V. I. (2010). Individualnyye osobennosti osoznannoy samoregu lyatsii proizvolnoy aktivnosti cheloveka [Individual features of conscious self-regulation of arbitrary human activity]. MSU Vestnik. Series Psikhologiya, 1: 36-45.

Naugolnik, L. B., Naugolnik, R. Z. (2013). Psikhologіchnі chinniki rozvitku stresostіykostі spіvrobіtnikіv mіlіtsії [Psychological factors of police officers’ stress development]. Scientific herald of Lviv State University of Internal Affairs, 2: 286-295.

Rean, A. A., Baranov A. A. Stress factors of teachers. Available at: http://www.hrportal.ru/article/faktory-stressoustoychivosti-uchiteley

Cyganchuk, T. Emotional intelligence in the structure of student stress Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/22260/1/T_Tsyhanchuk_NVP_2_ILPP.pdf

Tserkovskiy, A. L. Modern views on the problem of stress tolerance Available at: https:// cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vzglyady-na-problemu-stressoustoychivosti.

Shcherbatykh, Yu. V. Psikhologiya stressa i metody korrektsii [Psychology of stress and correction methods]. St.-Peterburg, Russia: Piter, 256.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.