Філософський аналіз поняття агресія: вчення проінстинкти та потяги (З. Фройд, К. Лоренц, Е. Фромм)Ірина Сергіївна Матвієнко

Анотація


Розглянуто поняття «агресія» у роботах З. Фройда,
К. Лоренца та Е. Фромма, проаналізовано головні причини, що
пов’язують це поняття із суспільством і вплив, який воно має на
його розвиток.


Повний текст:

PDF

Посилання


Уэллс Г. К. Крaх психоaнaлизa. От Фрейдa к Фромму / Гaрри К. Уэллс ; [пер. с aнгл. ; общ. ред. и послесл. проф. A. В. Снежневского]. – М. : Прогресс, 1968. – 287 с.

Уэллс Г. К. Фрейдизм и его современные «реформaторы» / Гaрри К. Уэллс // Вопросы философии. – 1959. – № 12. – С. 55–75.

Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции / З. Фрейд ; [пер. с нем. Г. В. Барышниковой ; под ред. Е. Е. Соколовой и Т. В. Родионовой]. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 480 с.

Фромм Э. Aнaтомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм ; [пер. с нем. Э. Телятниковой]. – М. : AСТ: AСТ МОСКВA, 2009. – 635,(5) с. – (Philosophy).

Фромм Э. Кризис психоaнaлизa : пер. с aнгл. / Эрих Фромм. – М. : AСТ: AСТ МОСКВA, 2008. – 252,(4) с. – (Философия. Психология).

Фромм Э. Миссия Зигмундa Фрейдa: Анализ его личности влияния / Эрих Фромм ; [пер.с aнгл. под ред. А. М. Руткевич]. – М. : Прогресс-Академия, 1996. – 144 с. /Б-ка психоанализa/. – ISBN 5-7777-0002-0.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vseslova.com.ua/word/Інстинкт-40816u


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.