ФІЛОСОФІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ ЯК СТРАТЕГІЯ ОСЯГНЕННЯ ТІЛЕСНОСТІА. В. Луценко

Анотація


Для з’ясування постмодерністської стратегії осягнення тілесності проаналізовано дослідження М. Фуко про вплив владного панування на тіло. Осмислено концепцію А. Арто про потенціал тілесності бути єдиним дієвим каналом, через який мистецтво може транслювати цінності та відчуття сакрального. Особливості  проблематизації тілесності в добу.Постмодерну подано через розкриття філософських концептів «тіло без органів»,  «лицевість» Ж. Дельоза та Ф. Гватарі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арто А. Театр и его Двойник : пер. с франц. /А. Арто ; сост. и вступ. статья В. Максимова ; коммент. В. Максимова и А. Зубкова. – СПб. : Симпозиум, 2000. – 440 с.

Грицанов А. А. Энциклопедия постмодернизма [Электронный ресурс] / А. А. Грицанов, М. А. Можейко. – Режим доступа : http://eurasialand.ru/txt/post/menu.htm

Делез Ж. Анти-Эдип : капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари ; пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина ; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург : У-Фактория, 2007. – 672 с.

Подорога В. А. Тело без органов [Электронный ресурс] / В. А. Подорога // Энциклопедия современной эзотерики. – Режим доступа : http://ariom.ru/wiki/TeloBezOrganov#h3288-1

Подорога В. А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию : материалы лекционных курсов 1992–1994 годов / В. А. Подорога. – М. : Ad Marginem, 1995. – 340 с.

Потапенко Я. О. Феномен тіла в концепціях постмодернізму: історичний вимір проблеми / Я. О. Потапенко // Схід. – 2011. – № 7 (114). – С. 136–140. – Бібліогр. : 11 назв. – укр.

Тульчинский Г. Л. Слово и тело постмодернизма. От феноменологии невменяемости к метафизике свободы / Г. Л. Тульчинский // Вопросы философии. – 1999. – № 10. – С. 35–53.

Фуко М. Наглядати й карати: народження в’язниці / М. Фуко ; пер. з фр. П. Таращук. – К. : Основи, 1998. – 392 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.