До актуальних особливостей провідних резонансних субкультурВ. О. Радзієвський

Анотація


Проналізовано проблему субкультур в культурологічній
рефлексії, розглянуто актуальні питання теорії субкультур. Питання теорії та історії субкультур стали актуальними у зв'язку зі зміною ментальної парадигми, що супроводжується громадськими трансформаціями та соціокультурними змінами в умовах пострадянської України.
Досліджено питання субкультур у культурно-історичному аспекті. Зокрема, автор торкається питань вивчення і систематизації сучасних субкультур, а в їх складі – проблем парадигми теорії субкультур у постмодерному дискурсі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. М. М. Заковича. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 567 с.

Локтева Ю. Ю. Лексиконы англоязычных маргинальных субкультур деклассированных элементов Великобритании и США в социолингвистическом освещении : дисc. на соискание учен. степени канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 / Ю. Ю. Локтева. – Пятигорск, 2014. – 466 с.

Радзієвський В. О. Базові резонансні субкультури сучасної України : монографія / В. О. Радзієвський. – К. : Логос, 2014. – 664 с.

Радзієвський В. О. Нотатки з субкультури аномії : монографія / В. О. Радзієвський. – К. : Логос, 2012. – 368 с.

Радзієвський В. О. Про теорію та історію субкультур: нариси до субкультурології : монографія / В. О. Радзієвський. – К. : Логос, 2013. – 276 с.

Черкасова Ю. Ю. Миф в контексте тюремной субкультуры : на примере российской тюремной мифологии : дисс. ... канд. философ. наук : 09.00.13 / Черкасова Ю. Ю. – Ростов-на-Дону, 2009. – 155 с.

Ярошенко С. С. Проблематика субкультуры бедности в американской социологии : дисс. ... канд. социолог. наук : 22.00.01 / Ярошенко С. С. – М., 1994. – 158 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.