Деякі питання тестування та обробки формальних текстів за допомогою системи SADОлександр Вадимович Лялецький

Анотація


Використовуючи систему автоматизації дедукції SAD, орієнтовану на верифікацію текстів, поданих формальною природною мовою, вивчаються питання розробки та використання комп’ютерних засобів інтелектуального тестування формалізуємих текстів, що відмінне від звичайного "питально-відповідного" способу тестування та засноване на декларативному способі подання інформації. Дається стисла характеристика лінгвістичних і логічних особливостей системи SAD, що свідчить про можливість її використання для дедуктивного тестування знань навчаємого. На конкретному прикладі демонструється застосування системи SAD для виконання верифікації замкненого математичного тексту, що свідчить про можливість використання системи для вирішення задач дедуктивного тестування. Обговорюються виникаючі задачі та пропонуються методи їх вирішення. Описуються можливі напрямки подальшого розвитку системи SAD, пов’язаних з усилянням її мовних можливостей, збагаченням інтерфейсних засобів та побудовою нових модулів її логічного апарату.

Повний текст:

PDF

Посилання


О. Татарников. Обзор программ для символьной математики. URL: https://compress.ru/ article/aspx?id=16152.

Системы компьютерной алгебры семейства АНАЛ?Т?К. Теория, реализация, применение: сб. науч. тр. / Под ред. А.А. Морозова, В.П. Клименко, А.Л. Ляхова, К.: НПП ?нтерсервис, 2010. 764 с.

Летичевский А.А., Лялецкий А.В., Мороховец М.К. Алгоритм Очевидности Глушкова. Кибернетика и системный анализ. № 4. 2013. С. 3-16.

Lyaletski A., Lyaletsky A., Paskevich A. Evidential paradigm and SAD systems: features and peculiarities. International Journal of Mathematical Sciences and Computing. 2018. No. 2. P. 1-11.

Robinson A. J. A., Voronkov, A. Handbook of Automated Reasoning.Volume 1. North Holland, 2001. 964 p.

Verchinine K., Paskevich A., Lyaletski A. SAD as a mathematical assistant - how should we go from here to there? Journal of Applied Logic. 2006. Vol. 4, No. 4. P. 560-591.

Vershinine K., Paskevich A. ForTheL — the language of formal theories. International Journal of Information Theories and Applications. 2000. Vol. 7, No. 3. P. 120-126.

Lyaletski A. Mathematical text processing in EA-style: a sequent aspect. Journal of Formalized Reasoning (Special Issue: Twenty Years of the QED Manifesto). 2016. Vol. 9, No. 1. Р. 235-264.

Verchinine K., Lyaletski A., Paskevich A. System for Automated Deduction (SAD): a tool for proof verification. Lecture Notes in Computer Science. 2007. Vol. 4603. P. 398-403.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.