Методи синтезу гетерогенних даних в гіс прецизійного землеробстваМ. І. Васюхін, Ю. Ю. Іванник, О. В. Сініцин

Анотація


Розглянуто методи синтезу гетерогенних даних: синтез на основі метаданих, контекстуальний синтез гетерогенних даних, синтез гетерогенних даних на основі онтологій. Виявлено найперспективніший, на сьогодні, метод синтезу даних.

Повний текст:

PDF

Посилання


Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). – 180с.

Lenzerini М. Data Integration: A Theoretical Perspective. / Marco Lenzerini // Proc. of the ACM Symp. on Principles of Database. Systems (PODS), 2002. – pp. 233 – 246.

Васюхін М.І. Аналіз концепції побудови геопорталів як основної складової ГІС прецизійного землеробства / М.І. Васюхін, О.В. Сініцин, Ю.Ю. Іваник // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Техніка та енергетика АПК» / редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – 2016. – Вип. 240. – С. 227 – 235.

Tierney B. Contextual Semantic Integration for Ontologies / Brendan Tierney, Mike Jackson // www.macs.hw.ac.uk/ BNCOD21/DC/Tierney.pdf , 2005

Палагин А.В. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний: монография / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. – 324 с.

Берко А. Методи та засоби семантичної інтеграції даних / А. Берко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 638 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 190-199.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.