Інформаційні технології в економіці та природокористуванні

Електронний науковий журнал «Інформаційні технології в економіці та природокористуванні» заснований в 2017 році.

 

Журнал видається в електронному вигляді (розміщується на сайті НУБІП України http://journals.nubip.edu.ua/index.php/sanu/index).

Періодичність видання – 2 рази на рік.

 

Тематична спрямованість – поширення інформації про результати науково-дослідних розробок в економічній кібернетиці, інформаційних технологіях і системах управління, комп’ютерних системах і мережах, технологіях  захисту інформації в природокористуванні.

 

Мови видання – українська, російська, англійська.

 

Редакційна колегія

Глазунова Олена Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент (головний редактор); 

Савицька Яна Артурівна, кандидат технічних наук, (відповідальний секретар);

Галузь: Технічні науки

Члени редакційної колегії:

Ахметов Бахіджан Сражатдинович, доктор технічних наук, професор, університету Туран, г. Алматы, Казахстан.

Лахно Валерій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж факультету інформаційних технологій НУБІП України.

Лящук Олег Леонтійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів механіко-технологічного факультету Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя. 

Малюков Володимир павлович, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж факультету інформаційних технологій НУБІП України.

Саміла Андрій Петрович, доктор технічних наук, доцент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 

Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри програмних засобів факультету комп’ютерних наук і технологій Запорізького національного технічного університету.

 Терейковський Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем факультету прикладної математики Національного технічного університету України «КПІ ім. І.Сікорського».

Хиленко Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій НУБІП України.

 

Галузь: Економічні науки

Члени редакційної колегії:

 Кукса Ігор Миколайович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, опадаткування та інформаційних технологій економічного факультету Луганського національного аграрного університету (м. Харків).

 Скрипник Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики факультету інформаційних технологій НУБІП України.