Інформаційні технології в економіці та природокористуванні

Електронний науковий журнал «Інформаційні технології в економіці та природокористуванні» заснований в 2017 році.

 

Журнал видається в електронному вигляді (розміщується на сайті НУБІП України http://journals.nubip.edu.ua/index.php/sanu/index).

Періодичність видання – 2 рази на рік.

 

Тематична спрямованість – поширення інформації про результати науково-дослідних розробок в економічній кібернетиці, інформаційних технологіях і системах управління, комп’ютерних системах і мережах, технологіях  захисту інформації в природокористуванні.

 

Мови видання – українська, російська, англійська.

 

Редакційна колегія

Глазунова Олена Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент (головний редактор);

 

Ясенова Ірина Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент (відповідальний секретар);

 

Галузь: Технічні науки

Члени редакційної колегії:

-       Васюхін Михайло Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних систем і мереж факультету інформаційних технологій НУБІП України;

-       Кохан Світлана Станіславівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі НУБІП України;

-       Хиленко Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій НУБІП України;

-       Корченко Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри   безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету;

-       Кривий Сергій Лук’янович, доктор фізико-математичних наук, проф. кафедри інформаційних систем факультету комп’ютерних наук і кібернетики Київського національного університету ім.. Т.Г. Шевченка;

-       Лавров Євген Анатолійович, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук,  Сумського державного університету;

-       Терейковський Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «КПІ ім. І.Сікорського»;

 

Галузь: Економічні науки

Члени редакційної колегії:

-       Кваша Сергій Миколайович,  доктор економічних наук, професор, проректор з навчальної і виховної роботи НУБІП України, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України;

-       Попрозман Наталія Василівна, доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій факультету інформаційних технологій НУБІП України;

-       Скрипник Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики факультету інформаційних технологій НУБІП України;

-       Діброва Анатолій Дмитрович, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету НУБІП України;

-       Рамазанов Султанахмед Курбанович, доктор економічних наук, професор  кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

-       Скрипниченко Марія Іллівна,  доктор економічних наук, професор, керівник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку інституту економіки та прогнозування національної академії наук України.