Загальні засади побудови системи підтримки прийняття рішень для ВНЗБ. Л. Голуб, Д. Ю. Ящук

Анотація


Дослідження спрямоване на аналіз технологій розробкисистемипідтримки прийняття рішень як засобу підвищенняефективності управління діяльністю закладу вищої освіти. Значнаувага в дослідженні приділена системі, яка допоможе топ-менеджменту закладів вищої освіти приймати рішення щодоуправління відповідною установою, спираючись на накопичені дані прокількість випускників на поточний рік, кількісний показник вимірупопиту на ту чи іншу спеціальність, фінансові можливості закладу табагато іншого. Система буде базуватися на сучасних інформаційнихтехнологіях, а самеOLAP (аналіз даних у режимі реального часу) таData Mining (отримання нетривіальних знань з накопиченоїінформації).

Повний текст:

PDF

Посилання


Петрович Й.М., Римар Ю.М. Інформаційні системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз // Національний університет “Львівська політехніка” –2012 –c. 167 -175.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / М. М. Фіцула. –К.: Академвидав, 2006. –352 c. –(Альма-матер).

Система підтримки рішень [Електронний ресурс] –Режим доступу до сайту: https://uk.wikipedia.org/wiki/Система_підтримки_рішень.

Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах / Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. –К.: Знання, 2011. –718 с.5.БарсегянА.А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining/ А. А. Барсегян,М. С. Куприянов, В.В. Степаненко, ?. ?. Холод. –БХВ-Петербург –2004 –336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.