Методологічні засади створення та використання електронних навчальних ресурсів в системі вищої освітиО. Г. Глазунова

Анотація


Сучасні тенденції підготовки студентів в умовах глобалізаційних та
євроінтеграційних процесів ґрунтуються на використанні систем електронного
навчання з доступом студентів до електронних навчальних матеріалів, сервісів
для колективної роботи в синхронному та асинхронному режимі, масових
відкритих он-лайн навчальних курсів, засобів для формальної, неформальної та
інформальної освіти. У статті висвітлюються методологічні підходи, процеси
та стандарти розробки електронних навчальних ресурсів у системі вищої освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ваховская М. Ю. К вопросу об особенностях и области приминения АВС –

анализа. [матер. доп. на конф. “Маркетинг и логістика в системі менеджменту” НУ

Львівська політехніка”, 9– 11 жовтня 2014 р.] /Ваховская М. Ю.–Логистика: проблемы и

решения.–№1.– 2014. – С. 84–86.

Волкова І.М. Маркетингові засади розвитку підприємств

молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс] / І.М. Волкова // Режим доступу:

httр://www.nbuv.gov.ua/рortal/Soс_Gum/Vvіem/2011_1/7.рdf

Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні / За ред. П.Т.

Саблука і В.І. Бойка – К. : ННЦ ІАЕ. – 2015. – 340 с.

Касянчук В. Проблеми безпечності української молочної продукції

//Продукты & ?нгредиенты. – 2012. – №5. – С.54-56.

Корабахіна А. Ю. Особливості застосування АВС-аналізу у процесі

формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції // Вісник аграрної

науки Причорномор’я. – 2014. – Т. 2, Вип. 3.

Кондратюк Д. М. АВС-аналіз як інструмент зростання результативності

діяльності сільськогосподарського підприємства / Д. М. Кондратюк // Матеріали сьомої

міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених, 20 трав. 2011 р. –

Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2011. – С. 35 - 38


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.