Історія журналу

Електронний науковий фаховий журнал "Лісове і садово-паркове господарство" засновано у Національному університеті біоресурсів і природокористування України рішення вченої ради від 31 жовтня 2011 року протокол № 3.

Журнал внесено до переліку електронних наукових фахових видань України із сільськогосподарських і біологічних наук – 14.02.2014 р. (наказ МОН України № 153), із технічних наук – 15.04.2014 р. (наказ МОН України № 455).

У листопаді 2015 р. електронний журнал "Лісове і садово-паркове господарство" внесено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ (ліцензійний договір від 24 листопада 2015 р. № 754-11/2015).