Лісове і садово-паркове господарство

Журнал "Лісове і садово - паркове господарство" закритий і набір статей не здійснюється.

Засновники: Національний університет біоресурсів і природокористування України (рішення вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 31 жовтня 2011 року))

Фахова реєстрація у ВАК України: внесено до переліку електронних наукових фахових видань із сільськогосподарських і біологічних наук 14.02.2014 р. (наказ МОН України № 153) із технічних наук – 15.04.2014 р. (наказ МОН України № 455)

Електронний журнал внесено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ (ліцензійний договір від 24 листопада 2015 р. № 754-11/2015).

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15.

Контактний телефон: (044) 527-87-47.
E-mail: ejournal.lspg@gmail.com