Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Лісове і садово-паркове господарство?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Р’Р?РњРћР“Р? ОФОРМЛЕННЯ РќРђРЈРљРћР’РћР‡ РЎРўРђРўРўР†

  1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 8-24 сторінок тексту, формат паперу - А4, орієнтація - книжкова, поля з усіх сторін - 20 мм, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль шрифту - 14, гарнітура - Times New Roman, абзац - 1,25 см (лише для основного тексту анотацій і статті).
  2. Структура наукової статті:

рядок 1 - УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт - напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням: http://teacode.com/online/udc/

рядок 2 - назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт - напівжирний, великі літери);

рядок 3 - ініціали та прізвище автора (співавторів, шрифт - напівжирний); науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повна назва структурного підрозділу, шрифт - напівжирний курсив), кожен співавтор і з нового рядка, вирівнювання по центру;

рядок 4 - електронна адреса авторів;

рядок 5 - анотація (кегль шрифту - 14, курсив, міжрядковий інтервал - 1). Обсяг анотації повинен бути не менше 150 слів;

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion):

-       Актуальність - актуальність дослідження.

-       Мета - мета і завдання дослідження.

-       Методи - відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.

-       Результати - основні висновки (конкретика), результати дослідження.

-       Перспективи - інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

рядок 6 - ключові слова (кегль шрифту - 14, курсив, міжрядковий інтервал - 1; словосполучення використовуються для пошуку статті в електронних базах), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.

рядок 7 - текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

Актуальність, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.

Мета дослідження, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.

Матеріали і методи дослідження, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

Результати дослідження та їх обговорення, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, подані у науковій статті.

Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

В кінці наукової статті подається Список використаних джерел (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту - 14, міжрядковий інтервал - 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45-51].

Після цього подається СЃРїРёСЃРѕРє використаних джерел англійською РјРѕРІРѕСЋ (References), СЏРєРёР№ формується Р·Р° міжнародним стандартом РђР Рђ (використовуватиметься РїС–Рґ час розташування СЂСѓРєРѕРїРёСЃС–РІ Сѓ зарубіжних базах). Даний стандарт використовується Сѓ РЎРЁРђ СЏРє стандарт оформлення статті (РІ тому числі С– бібліографічного СЃРїРёСЃРєСѓ), прийнятий РђР Рђ (Американська психологічна асоціація) та Р„ МІЖНАРОДНР?Рњ. Для полегшення РїС–Рґ час оформлення джерел Р·Р° цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http: //www.slovnyk.ua/services/translit.php. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати Сѓ відповідності Р· Постановою РљРњРЈ РІС–Рґ 27 січня 2010 СЂ. в„– 55, Р° СЂРѕСЃС–Р№СЃСЊРєРёС… - Р·РіС–РґРЅРѕ системи BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення СЂС–Р·РЅРёС… типів джерел Р·Р° пропонованими стандартами.

Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту - 14, напівжирний, міжрядковий інтервал - 1,5, розміщення по центру). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту - 12, міжрядковий інтервал - 1).

Рисунок повинен бути єдиним графічним об'єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об'єктом (кегль шрифту - 14, напівжирний, міжрядковий інтервал - 1, розміщення по центру). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними, чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Формули (зі стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.

В наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab"). Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.

рядок 8-16 - тема, ініціали і прізвище автора, анотація та ключові слова, які надаються російською та англійською мовами.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.