Система озеленення малого історичного міста Новгород-СіверськийО. В. Зібцева, В. В. Кучерина, П. П. Христюк

Анотація


Малі міста становлять понад 75 % від загальної кількості українських міст і є їх найменш досліджуваною категорією. Сталий міський розвиток потребує знань щодо сучасного стану території міст, зокрема й щодо їх систем озеленення. Мета дослідженняаналіз системи озеленення історичного малого міста Новгород-Сіверського Чернігівської області за даними останньої інвентаризації (1991 р.). Встановлено, що на час Незалежності під міськими зеленими насадженнями перебувало 13,6 % міської площі. Переважали зелені насадження спеціального призначення, кількість яких становила 50,6 % від загальної. З них 52,2 % складали міські ліси, 29,5 % – захисні насадження на схилах ярів і балок, 12,2 % - вуличні насадження. Зелені насадження обмеженого користування становили 44,2 % (з них 87 % складали насадження індивідуальної і суспільної забудови), а зелені насадження загального користування – лише 5,2 % і були представлені лише парками. Забезпеченість зеленими насадженнями становила 209,3 м2/людину, у тому числі зеленими насадженнями загального користування – 10,9 м2/людину, що цілком відповідає державним нормам і міжнародним стандартам.


Повний текст:

PDF

Посилання


Зібцева, О. В., Захаров, А. Д. Характеристика системи озеленення міста Українка. Наукові доповіді НУБіП України: електрон. наук. фахове вид. 2013. Вип. 4 (40). URL: http://nd.nubip.edu.ua/2013_4/index.html

Зібцева, О. В. Формування планувальної структури та системи озеленення м. Вишгорода Наукові доповіді НУБіП України: електрон. наук. фахове вид. 2014. – Вип. 7 (49). URL: http://nd.nubip.edu.ua/2014_7/index.html

Зібцева, О. В. Рівень озеленення ряду малих міст Київщини як індикатор сталого розвитку. Проблеми розвитку міського середовища. 2015. – № 2 (14). – С. 147-154.

Guo L., Li S., Sun H. The strategic research on green space system planning of small towns in cold region. Applied mechanics and materials. 2014. Vols. 641-642. P. 502-505. doi:10.4028/www.scientific.net/A.641-642.502

Jebavý M. A relationship between the verdure system and land use planning of a small town. Horticultural science. 2007. Vol. 34 (4). P. 152-158.

Tian Y., Jim C. Y., Wang H. Assessing the landscape and ecological quality of urban green spaces in a compact city. Landscape and urban planning. 2014. Vol. 121. P. 97-108.

Zhang W., Yang D., Huo J. Studies of the relationship between city size and urban benefits in China based on a panel data model. Sustainability. 2016. Vol. 8. P. 554. doi:10.3390/su8060554


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.