The landscape colouring of Feofaniya park and its seasonal dynamicsN. О. Oleksiichenko, М. S. Mavko, О. S. Danylyuk

Анотація


The article are presened the results of landscape coloring assessment of Feofaniya Park during four seasons. On the basis of the analysis of color seasonal changes in the park, the dominant color schemes for four seasons are determined, their percentage and color bearers, which determine park colouring. Also seasonal color accents in park landscapes are determined.

Keywords: park landscape coloring, seasonal dynamics of greenery, seasons, Feofaniya Park.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Братков В. В. Пространственно-временная структура ландшафтов Большого Кавказа : автореф. дис. ... докт. геогр. наук. : 25.00.23. Ростов-на-Дону, 2002. 47 с.

Воронина О. Н., Воронина А. В. Цветовая динамика городского ландшафта. Ландшафтная архитектура и формирование городской среды : материалы III науч.-практ. семинара. Н. Новгород : Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т, 2007. С. 37-42.

Клименко Ю. О. Концепція реконструкції насаджень парку "Феофанія" (м. Київ). Лісівництво і агромеліорація. 2010. Вип. 117. С. 75-85.

Мавко М. П. Color Analysis. URL: https://mmavko.github.io/color-analysis/ (дата звернення: 29.06.2018).

Монченко В. І., Дубровський Ю. В. Екологічний стан водойм Феофанії. Жива Україна. 2009. №1-2 (116-117). С. 17-19.

Олексійченко Н. О., Гатальська Н. В., Мавко М. С. Наукові основи оцінювання та моделювання колориту паркових ландшафтів : рекомендації для підприємств України в галузі садово-паркового господарства, ландшафтної архітектури та містобудування. Київ : НУБіП України, 2018. 42 с.

Олексійченко Н. О., Мавко М. С. Формування та оцінювання колориту паркових ландшафтів міста Києва. Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. 2015. 13. С. 49-54. DOI: 10.15421/411505

Попович С. Ю., Корінько О. М., Клименко Ю. О. Заповідне паркознавство: навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. 320 с.

Рубцов Л. ?. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре: справочник. Киев : Наукова думка, 1977. 270 с.

Шеляг-Сосонко Ю. Р., Байрак О. М., Воробйов Є. В. Фіторізноманіття урочища "Феофанія": історія вивчення, флористичні та ценотичні особливості. Жива Україна. 2009. № 1-2 (116-117). С. 5-7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.