Вікова спадщина парків Лівобережного Придніпров’яР. М. Федько

Анотація


Збереження історичної і культурної спадщини дендрологічних колекцій старовинних парків для держави має важливе значення. Проте, внаслідок певних соціальних змін, безгосподарного ставлення, а часом і просто нецільового використання, деякі старовинні парки почали втрачати своє історико-мистецьке значення. Метою дослідження було проведення історичного аналізу створення парку Дослідної станції лікарських рослин «Лікарський сад», формування видового складу дендрофлори, надання кількісної та якісної оцінки віковим деревам. У статті також висвітлено особливості створення старовинних парків в Україні та на території Лівобережного Придніпров’я зокрема. На основі матеріалів інвентаризацій і поділяночного обстеження, архівних джерел, встановлювали етапи становлення парку «Лікарський сад», було уточнено таксономічний склад дерев і кущів. Відповідно до проведеного історичного аналізу парку визначено п’ять етапів його становлення. Для вікових особин вперше визначено їх кількість, вік, категорія санітарного стану. За даними останньої інвентаризації дендрофлори виявлено позитивну динаміку збільшення кількості таксонів до 187 видів 46 родин. За підсумками обліку вікових дерев дендропарку було виявлено 64 особини 11-ти видів, вік яких коливається в межах від 100 до 430 років. За проведеною оцінкою життєвого стану вікових дерев встановлено ряд проблем, основними серед яких є наявність в кроні дерев напівпаразита омели білої (Viscum album L.) та на стовбурах Fraxinus excelsior L. ракових утворень та морозобоїн. Санітарний стан вікових дерев в основному оцінено у ІІ бали. Виявлені ознаки захворювань та патології є небезпечними для дерев різних вікових категорій, що визначає у подальшому необхідність проведення заходів щодо зменшення інфекційних осередків та їх ліквідування. Визначено, що протягом свого існування, парк Дослідної станції лікарських рослин виконує певну історико-культурну, наукову, природоохоронну роль, де велике значення мають вікові дерева, а їх кількісні та якісні характеристики свідчать про успіх і перспективи розбудови парку. За архівними даними висвітлено ряд історичних подій, пов’язаних з існуванням парку.

Ключові слова: старовинні парки, дендропарк «Лікарський сад», вікові дерева, інвентаризація, збереження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глущенко Л. А. Традиції вирощування лікарських рослин на Лубенщині / Л. А. Глущенко. // Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 1025-літтю заснування міста Лубни «Князі Вишневецькі та їх місце в історії України», 16-17 жовтня 2013 року. – Лубни : Інтер Парк, 2018 – С. 126–137.

Горбань А. Т. Лекарственные растения: вековой опыт изучения и возделывания / Горбань А. Т., Горлачова С. С., Кривуненко В. П. – Полтава : Верстка, 2004. – 232 с.

Гурский А. В. Методы оценки состояния древесных насаждений и прогноз их роста и долговечности / Гурский А. В. // Бюллетень ГБС. – 1957. – Вып. 21. – С. 16.

Багинский В. Ф. Опыт определения возраста древостоя при проведении лесоводственных исследований / В. Ф. Багинский // Проблемы лесоведения и лесоводства. Нац. акад. наук Белоруси. ?н-т леса, 2002. – Вып. 55. – С. 161–168.

Заморiй П. К. Четвертиннi вiдклади Української РСР / Заморiй П. К. – К. : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – 550 с.

Клименко Ю. О. Планування та насадження Устимівського дендропарку / Ю. О. Клименко, А. В. Клименко // Інтродукція рослин. – 2003. – №3. – С.88–96.

Косаревский ?. А. ?скусство паркового пейзажа / Косаревский ?. А. – М. : Стройиздат, 1977. – 246 с.

Кулагин Ю. З. Древесные растения и промышленная среда / Кулагин Ю. З. – М. : Наука, 1974. – С. 44.

Кучерявий В. П. Старовинні парки Львівщини / В. П. Кучерявий, Р. Б. Дудин // Старовинні парки та проблеми їх збереження: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції (Біла церква, 22-25 вересня 2003 р.) – К. : Фітосоціоцентр, 2003. – С. 35–37.

Липа О. Л. Заповідники та пам’ятники природи України / Липа О. Л., Федоренко А. П. – К. : Урожай, 1969. – 186 с.

Рак В. В. Дослідної станції лікарських рослин: минуле, сьогодення, майбутнє / В.В. Рак, Н.І. Куценко // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 90-річчю Дослідної станції лікарських рослин УААН (Березоточа, 12–14 липня 2006 р.).– К. : Фітосоціоцентр, 2006. – С. 3–8.

Самородов В. М. Хто заснував Криворудський дендрарій? / Самородов В. М. // Наш рідний край : сторінки про природу та пам’ятники природи Полтавщини. – Полтава : Верстка, 1990. – Вип. 5.– С. 48–50.

Санітарні правила в лісах України. – К., 1995. – 19 с.

Система заходів по збереженню багатовікових деревних рослин старовинних парків: Методичні вказівки / С.І. Галкін, Н.В. Драган, Н.М. Дойко, І.Л. Мордатенко. – Біла Церква, 2015. – 36 с.

Федько Р. М. Деревні лікарські насадження в оптимізації дендрофлори пришкільних територій Полтавщини / Федько Р. М. // Оптимізація насаджень пришкільних територій: науково-методичні рекомендації. – Серія «Стан навколишнього середовища». – 2009. – № 7–8. – С. 42–45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.