Регіональна оцінка площ лісових ділянок Західного та Центрального Полісся, порушених внаслідок видобутку бурштинуС. С. Ковалевський

Анотація


На підставі комплексного лісогосподарського районування впорядковано межі Західно- та Центральнополіського регіону з його кліматичними та природніми умовами. Встановлено, що показники середньомісячних температур Полісся щороку підвищуються у зв’язку зі зростанням антропогенного тиску на довкілля. Враховуючи що ліси є одними з утримувачів екологічної рівноваги як поглиначі вуглекислого газу, існує постійна необхідність у контролі та збалансованому використанні лісових ресурсів. Але сьогодення поставило перед нами ще одну проблему – варварське винищення лісових масивів нелегальним видобутком бурштину, що негативно позначається на екосистемі. Встановлено, що найбільша кількість місць нелегального видобутку бурштину знаходяться у Західному та Центральному Поліссі України на території трьох областей (Волинська, Рівненська та Житомирська), які за даними Державного агентства лісових ресурсів України мають найбільшу лісистість в Україні. З’ясовано, що видобуток ведеться саме у лісових масивах державних лісогосподарських підприємств Волинського Рівненського та Житомирського обласних управлінь лісового та мисливського господарства,. Встановлено, що площа порушених лісових ділянок на території Рівненського ОУЛМГ становить 4166,37 га, Житомирського ОУЛМГ – 453,60 га та Волинського ОУЛМГ – 16,00 га.

Ключові слова: лісові екосистеми, бурштин, лісові ділянки, порушення, Полісся.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев Е. В. Типы украинского леса. Правобережье. Киев, 1925. 119 с.

Бурштин можна копати у дев’яти районах Житомирської області. 2016. Zhitomir.today : веб-сайт.

URL: http://zhitomir.today/news/society/burshtin_mozhna_kopati_u_devyati_rayonah_zhitomirskoyi_oblasti_karta-id13279.html (дата звернення 2019.10.18).

Высоцкий Г. Н. О дубравах Европейской России и их областях. Лесной журнал. 1913. Вып. 1,2. С. 158–171.

Генсірук С. А. Ліси України. Львів, 2002. 496 с.

Загальна характеристика лісів України. 2016. Державне агентство лісових ресурсів України : веб-сайт.

URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62921 (дата звернення 2019.10.19).

Ковалевський С. Б. Бурштин на території Українського Полісся: утворення, видобуток, наслідки. Лісове і садово-паркове господарство. 2018. Вип. 13. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/9528/8737 (дата звернення 2019.10.18).

Ковалевський С. Б. Масштаби та наслідки незаконного видобутку бурштину на землях Житомирського ОУЛМГ. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(10). С. 69–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27(10)__13 (дата звернення 2019.10.07).

Ковалевський С. С. Виявлення осередків добування бурштинових копалин на території лісових масивів України. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Вип. 29(6). С. 40–44.

Крюденер А. А. Основы классификации типов насаждений и их народнохозяйственное значение в обиходе страны. Санкт-Петербург, 1917. 318 с.

Морозов Г. Ф. Учение о лесе. Москва, 1949. 455 с.

Мигунова Е. С. Лесная типология, школа В. В. Докучаева и вопросы географии. Харьков, 2009. 304 с.

Остапенко Б. Ф. Лісова типологія : навчальний посібник. Харків, 2002. 204 с.

Пастернак П. С. Взаимодействие между лесом и почвой в основных типах леса Украинских Карпат. Киев, 1968. 52 с.

Strassburg B. N., Rodrigues A. S., Gusti M., Balmford A., Fritz S., Obersteiner M., Turner R. K., Brooks T. M.: Impacts of incentives to reduce emissions from deforestation on global species extinctions. Nature Climate Change. 2. 350–355 (2012).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.