Рубка сприяння природному поновленню дуба звичайногоВ. В. Левченко

Анотація


Підвищення продуктивності, біологічної стійкості і захисних властивостей дубових насаджень обумовлюється насамперед їх якісним поновленням. В умовах інтенсивного ведення лісового господарства природне поновлення лісу використовують як спосіб, що дозволяє скоротити оборот рубки та обійтися лісівникам меншими трудовими і фінансовими затратами для вирощування довговічних, високопродуктивних, біологічно стійких насаджень. Тому актуальним є застосування у дібровах рубки сприяння природному поновленню дуба звичайного.

Наукові дослідження проводилися за загальноприйнятими у лісовій таксації і лісівництві методиками. Представлено результати різних варіантів рубки сприяння природному насіннєвому поновленню дуба звичайного під наметом материнського насадження Немирівського лісництва ДП ,,Іллінецьке лісове господарство”. Встановлено, що за умови середнього і вище балів плодоношення дуба або наявності під наметом материнського насадження густого (8 тис. шт./га і більше), рівномірно розміщеного на площі підросту дуба, перший прийом рубки сприяння природному поновленню дуба полягає у вирубуванні другого ярусу та зниженні повноти деревостану до 0,4. Якщо підріст дуба розміщений нерівномірно, то перший прийом рубки повинен передбачати створення світлових вікон над куртинами підросту шляхом суцільного вирубування дерев у кругових площадках діаметром не менше 1,5 Нср. деревостану. Кінцевий прийом рубки необхідно призначати через три роки після проведення попереднього прийому рубки за наявності життєздатного природного насіннєвого поновлення дуба у кількості не менше 10 тис. шт./га.

Ключові слова: рубка, деревостан, природне поновлення лісу, дуб звичайний, підріст.Повний текст:

PDF

Посилання


Левченко В. В. Реконструктивна рубка як захід сприяння природному поновленню лісу. Лісове і садово-паркове господарство: електрон. наук. фаховий журнал 2018. №14. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/10729/11239 (дата звернення: 09.01.2020).

Лосицкий К. Б. Дуб. Москва : Лесн. пром-сть, 1981. 104 с.

Пастернак П. С., Ромашов Н. В. Возобновление равнинных лесов Украинской ССР. Возобновление леса. Москва : Колос, 1975. С. 214–230.

Практичний посібник по закладці тренувальних пробних площ, а також пробних площ на рубках догляду. Ірпінь : ВО ,,Укрдержліспроект”, 1994. 44 с.

Про затвердження Правил рубок головного користування : наказ Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 р. №364. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-10 (дата звернення: 09.01.2020).

Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. Лісівництво : підручник. Київ : Арістей, 2004. 544 с.

СОУ 02.02–37–476 : 2006. Площі пробні лісовпорядні. Метод закладання. – Введ. 26.12.2006. Київ : Мінагрополітики України, 2006. 32 с.

Юркевич ?. Д. Дубравы Белорусской ССР и их восстановление. Минск : Гос. изд-во БССР, 1951. 217 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.